Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05 Ağustos 2021 - 19:03 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658
Transferler
0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -166.025 0 0 23.031.460 22.865.435 0 22.865.435
Kar Payları
0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -722.435 94.395.562 24.518.963 23.031.460 206.232.813 0 206.232.813
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Transferler
0 0 155.040 -25.190.464 81.905.431 -56.870.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 311.477 0 0 33.867.612 34.179.089 0 34.179.089
Kar Payları
0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -192.365 69.205.098 24.443.594 33.867.612 192.333.202 0 192.333.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.268.779 28.783.165
Dönem Karı (Zararı)
33.867.612 23.031.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.679.348 2.690.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.420.887 4.471.224
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -71.068 125.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.897 627.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.308.733 -1.266.638
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-498.362 -1.266.821
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 62.727 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.853.369 3.135.616
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.004.243 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-974.693 -756.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-974.693 -756.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.599.930 2.304.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.463.492 1.422.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.136.438 881.972
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.223.889 1.587.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.512.164 4.219.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.288.275 -2.632.706
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.400.329 28.857.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -131.550 -74.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.614.375 507.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.335 -172.659
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -681.871 -573.958
Alınan Faiz
2.297.581 1.253.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.311.040 -48.443.200
Ödenen Temettüler
-69.311.040 -48.443.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.427.886 -19.152.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.427.886 -19.152.845
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.482.273 51.113.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.054.387 31.960.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.065.539 66.499.988
Finansal Yatırımlar
0 3.004.243
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 3.004.243
Ticari Alacaklar
9.482.279 8.436.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 155.622 154.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.326.657 8.281.647
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.017.543 4.528.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
498.622 341.263
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.325.146 1.802.589
ARA TOPLAM
56.389.129 84.613.579
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.389.129 84.613.579
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 171.967.827 175.650.995
Maddi Duran Varlıklar
7 124.571 228.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
228.073 241.473
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.436.330 3.801.346
Diğer Duran Varlıklar
10 770.209 1.211.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.527.010 181.133.543
TOPLAM VARLIKLAR
231.916.139 265.747.122
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.363.675 763.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 19 2.093.269 629.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.270.406 133.968
Diğer Borçlar
30.535.203 17.849.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 19 30.183.840 17.514.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 351.363 335.196
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.362.506 3.651.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
625.656 612.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 443.965 431.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 181.691 181.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
358.440 488.547
ARA TOPLAM
37.245.480 23.365.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.245.480 23.365.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
994.937 689.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 994.937 689.034
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.342.520 1.557.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.342.520 1.557.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.337.457 2.246.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.582.937 25.612.209
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.333.202 240.134.913
Ödenmiş Sermaye
11, 18 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-192.365 -658.882
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-192.365 -658.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.205.098 94.395.562
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 24.443.594 24.518.963
Net Dönem Karı veya Zararı
18 33.867.612 56.870.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.333.202 240.134.913
TOPLAM KAYNAKLAR
231.916.139 265.747.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 46.221.113 36.580.974 22.842.398 8.524.565
Satışların Maliyeti
12 -15.178.511 -15.104.744 -7.397.107 -6.074.506
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.042.602 21.476.230 15.445.291 2.450.059
BRÜT KAR (ZARAR)
31.042.602 21.476.230 15.445.291 2.450.059
Genel Yönetim Giderleri
-3.401.963 -3.340.705 -1.708.367 -1.562.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 330.702 573.814 89.628 357.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.981.441 -1.702.183 -1.092.664 -869.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.989.900 17.007.156 12.733.888 375.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.989.900 17.007.156 12.733.888 375.393
Finansman Gelirleri
15 8.798.426 7.253.500 2.728.644 2.872.283
Finansman Giderleri
16 -920.714 -1.229.196 -648.540 -882.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.867.612 23.031.460 14.813.992 2.364.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 33.867.612 23.031.460 14.813.992 2.364.974
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.867.612 23.031.460 14.813.992 2.364.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.867.612 23.031.460 14.813.992 2.364.974
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,91000000 0,62000000 0,40000000 0,06000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,91000000 0,62000000 0,40000000 0,06000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
311.477 -166.025 156.046 63.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 311.477 -166.025 156.046 63.155
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
311.477 -166.025 156.046 63.155
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.179.089 22.865.435 14.970.038 2.428.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.179.089 22.865.435 14.970.038 2.428.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955148


BIST

-Foreks Haber Merkezi-