Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Ağustos 2021 - 19:46 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878
Transferler
-977.214 1.588.702 -611.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 -6.860.453 -6.860.453 12.912 -6.847.541
Dönem Karı (Zararı)
-6.860.453 -6.860.453 12.912 -6.847.541
Kar Payları
20 -14.029 -14.029
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 46.630.084 239.100.338 -6.860.453 342.720.185 45.123 342.765.308
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436
Transferler
18.241.984 -18.241.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.539.810 -3.539.810 7.045 -3.532.765
Dönem Karı (Zararı)
-3.539.810 -3.539.810 7.045 -3.532.765
Kar Payları
20 -5.660 -5.660
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 -3.539.810 363.973.990 58.021 364.032.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.936.144 18.335.064
Dönem Karı (Zararı)
-3.532.765 -6.847.540
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.817.442 10.980.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 11.562.788 10.140.881
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
92.700 193.971
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 92.700 193.971
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.844.225 4.552.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.341.139 982.846
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 48.000 15.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.455.086 3.555.077
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
367.466 -1.472.456
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.805.134 -1.741.899
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.172.600 1.661.438
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.1 0 -1.391.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 1.581.041 1.667.773
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.369.175 60.999
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.1 -1.369.175 60.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 160.841 -1.197.011
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -443.630 -1.992.022
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-978.814 -974.576
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -978.814 -974.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.342.631 16.298.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.325.570 -9.554.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.636.879 -1.262.222
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.849.113 2.940.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.598.413 20.280.947
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.516.406 2.256.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.386.924 1.636.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.904.891 -1.884.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24.482.033 3.521.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.942.046 20.431.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.275.039 -835.122
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -1.392.808 -352.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.210.343 -908.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.269.852 -2.889.471
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
978.814 974.576
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 978.814 974.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.047.483 -5.526.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -19.047.483 -5.526.142
Alınan Faiz
1.798.817 1.662.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.027.224 -2.767.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 475.284
Kredilerden Nakit Girişleri
5 0 475.284
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -475.284
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 0 -475.284
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.937.420 -2.767.692
Ödenen Temettüler
20 -5.660 0
Ödenen Faiz
-84.144 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.233.220 12.677.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.233.220 12.677.901
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.109.809 65.631.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.876.589 78.309.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.933.995 77.160.900
Ticari Alacaklar
8.1 177.953.492 126.724.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
177.953.492 126.673.632
Diğer Alacaklar
9.1 1.510.292 460.645
Türev Araçlar
6 317.395 0
Stoklar
11 67.579.159 52.730.046
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.195.435 5.188.750
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.209.186 1.767.911
ARA TOPLAM
305.698.954 264.032.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
305.698.954 264.032.637
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 5.736.983 5.149.750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.095.470 16.256.311
Maddi Duran Varlıklar
13 195.955.427 184.905.564
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 11.959.276 14.984.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.999.114 1.839.528
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.778.367 4.131.218
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.735.533 624.540
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.260.170 227.891.855
TOPLAM VARLIKLAR
542.959.124 491.924.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.844.627 10.341.949
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.844.627 10.341.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 12.844.627 10.341.949
Ticari Borçlar
8.2 105.922.937 71.611.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 20.015.714 5.150.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
85.907.223 66.461.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.438.883 2.151.558
Diğer Borçlar
9.2 2.173.333 4.689.739
Türev Araçlar
0 1.051.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 29.203.998 4.721.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.142.111 867.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.317.162 5.286.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 616.117 874.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.701.045 4.412.068
ARA TOPLAM
159.043.051 100.723.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.043.051 100.723.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.458.996 8.265.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.458.996 8.265.630
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 3.458.996 8.265.630
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.425.066 15.365.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.425.066 15.365.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.884.062 23.630.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
178.927.113 124.354.056
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
363.973.990 367.513.800
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.781.888 -2.781.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.781.888 -2.781.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.781.888 -2.781.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 46.630.084
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı

Yasal Yedekler
42.786.127 42.786.127
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 257.342.322 239.100.338
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.539.810 18.241.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.021 56.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
364.032.011 367.570.436
TOPLAM KAYNAKLAR
542.959.124 491.924.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 260.919.797 144.649.354 164.508.815 96.775.248
Satışların Maliyeti
21, 22 -246.448.370 -139.876.431 -156.072.258 -88.418.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.471.427 4.772.923 8.436.557 8.356.959
BRÜT KAR (ZARAR)
14.471.427 4.772.923 8.436.557 8.356.959
Genel Yönetim Giderleri
22 -21.062.519 -17.112.709 -11.681.797 -8.190.171
Pazarlama Giderleri
22 -3.340.065 -3.458.348 -1.797.081 -2.021.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 4.352.035 4.573.700 3.326.552 1.840.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -5.485.774 -1.067.117 -1.572.594 -735.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.064.896 -12.291.551 -3.288.363 -749.875
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.745.156 1.138.520 1.711.061 163.944
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -160.841 1.197.012 -435.662 487.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.480.581 -9.956.019 -2.012.964 -98.131
Finansman Gelirleri
25 11.620.717 8.025.782 3.652.778 3.989.515
Finansman Giderleri
26 -6.116.531 -6.909.325 -2.814.782 -3.448.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.976.395 -8.839.562 -1.174.968 442.486
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
443.630 1.992.022 -94.201 1.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.667.365 -537.669 -962.073 -221.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.110.995 2.529.691 867.872 223.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.532.765 -6.847.540 -1.269.169 443.989
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.532.765 -6.847.540 -1.269.169 443.989
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.045 12.913 2.759 2.290
Ana Ortaklık Payları
-3.539.810 -6.860.453 -1.271.928 441.699
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.532.765 -6.847.540 -1.269.169 443.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.045 12.913 2.759 2.290
Ana Ortaklık Payları
-3.539.810 -6.860.453 -1.271.928 441.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956390


BIST
-Foreks Haber Merkezi-