Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

19 Ağustos 2021 - 19:57 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.632.087 444.440.632 432.808.545 461.600.753 894.409.298
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 317.298.232 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 792.699.893 -149.740.564 987.396.710 747.921.409 1.735.318.119
Transferler
-149.740.564 149.740.564 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
380.400 -68.170.974 123.440.999 55.650.425 52.803.659 108.454.084
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-33.893.661 -33.893.661
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-38.371.040 -38.371.040 -60.550.643 -98.921.683
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
57.902.992 70.585.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
167.424.424 94.829.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 167.424.424 94.829.669
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 51.707.243 10.887.382
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
277.034.659 176.303.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.580.683.926 3.406.648.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.722.433.649 1.080.254.626
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
322.230.683 316.200.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
316.120.283 316.200.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
317.298.232 317.298.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.177.949 -1.097.445
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.110.400 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-153.913.509 -490.429.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
-153.913.509 -490.429.269
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
20 53.838.737 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
908.450.921 604.588.289
Net Dönem Karı veya Zararı
257.826.817 262.056.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.013.734.509 682.000.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.736.168.158 1.762.254.885
TOPLAM KAYNAKLAR
6.316.852.084 5.168.902.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.849.705.906 2.683.735.693 1.505.067.654 951.700.052
Satışların Maliyeti
13 -2.938.266.256 -2.088.795.576 -1.139.388.837 -724.358.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
911.439.650 594.940.117 365.678.817 227.341.258
BRÜT KAR (ZARAR)
911.439.650 594.940.117 365.678.817 227.341.258
Genel Yönetim Giderleri
-104.538.883 -78.774.933 -44.383.833 -46.459.878
Pazarlama Giderleri
-190.381.555 -265.196.180 -50.994.926 -87.910.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 218.190.676 229.010.687 58.228.150 145.254.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -463.548.475 -340.476.930 -190.496.195 -167.151.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
371.161.413 139.502.761 138.032.013 71.074.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.554.835 16.828.666 631.201 93
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-96.578 0 -65 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3.588.300 1.577.817 2.247.195 1.513.077
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
381.207.970 157.909.244 140.910.344 72.587.520
Finansman Gelirleri
135.127.865 213.052.321 66.954.409 98.364.791
Finansman Giderleri
-215.306.532 -145.234.592 -92.388.325 -76.762.373
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
3.633.033 0 28.075.907 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
304.662.336 225.726.973 143.552.335 94.189.938
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-89.341.350 -5.052.493 -22.892.528 -91.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -24.523.472 -2.423.099 -19.752.963 72.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -64.817.878 -2.629.394 -3.139.565 -163.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
215.320.986 220.674.480 120.659.807 94.098.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
215.320.986 220.674.480 120.659.807 94.098.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42.505.831 97.233.481 -13.937.309 40.313.085
Ana Ortaklık Payları
257.826.817 123.440.999 134.597.116 53.785.219
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (kuruş) 15 0,77200000 0,37000000 0,40300000 0,16100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.029.896 380.400 5.041.865 1.880.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.630 475.500 -1.335.669 2.350.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.110.400 0 6.110.400 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.110.400 0 6.110.400 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.126 -95.100 267.134 -470.156
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
20.126 -95.100 267.134 -470.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
667.037.080 -112.600.797 420.963.101 -79.990.507
Yabancı Para Çevrim Farkları
667.037.080 -112.600.797 420.963.101 -79.990.507
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
673.066.976 -112.220.397 426.004.966 -78.109.885
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
888.387.962 108.454.083 546.664.773 15.988.419
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
288.015.489 52.803.659 194.417.625 4.167.096
Ana Ortaklık Payları
600.372.473 55.650.424 352.247.148 11.821.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959479


BIST
-Foreks Haber Merkezi-