Ana SayfaANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)----

ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

20 Ağustos 2021 - 10:40 borsagundem.com

Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Analiz:

"ASELS Aselsan 40,3 milyon EUR tutarında sözleşme imzaladı / sınırlı olumlu
Aselsan ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) arasında Açık Deniz
Karakol Gemisi (Savaş Sistemleri) ile ilgili olarak 19.08.2021 tarihinde, 40.300.000
Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında
Aselsan, Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve Silah
Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumludur. Teslimatlar 2023-2024
yıllarında gerçekleştirilecektir.

Şirket geçen aylarda görülen muhtelif yeni proje ve iş alımlarına yeni sözleşme
imzaları eklemeye devam ediyor. Yeni iş alımlarının hisse performansı üzerinde sınırlı
olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme tutarı (47,1 milyon USD), Şirket?in Haziran sonu itibari ile 9,2 milyar USD
olan iş büyüklüğünün yaklaşık %0,51?ne denk gelmektedir.

Şirket bu yılın ilk yarısında 711 milyon USD yeni iş alımı gerçekleştirmiştir (2020
toplam: 1,28 milyar USD, 6A20: 511 milyon USD)

DOAS 2Ç21 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi / olumlu

Doğuş Oto, 2Ç21?de 7.404 milyon TL gelir (Konsensus: 7.169 milyon TL / Deniz: 7.270
milyon TL) , 746 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 584 milyon TL / Deniz: 601 milyon TL)
ve 479 milyon TL net kar (Konsensus: 433 milyon TL / Deniz: 454 milyon TL) açıkladı.
Şirket?in, 2Ç21 FAVÖK ve net kar rakamı ortalama piyasa beklentisinin ve
tahminlerimizin üstünde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki
yapacağı düşüncesindeyiz.

Doğuş Oto?nun 2Ç21?de satış gelirleri yıllık bazda %191 artarak 7.404 milyon TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket?in, 2Ç21 FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %28
bizim beklentimizin %24 üzerinde yıllık bazda %243 artış ile 746 milyon TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. Satış gelirlerindeki güçlü yükselişe karşılık operasyonel
giderlerin yalnızca %63?lük yükseliş göstermesi esas faaliyet rakamının 700 milyon
TL?ye ulaşmasını sağlamıştır. Şirket, 2Ç21 döneminde FAVÖK marjını yıllık 160 baz
puan arttırarak %10,1 seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Net kar rakamı, bizim
beklentimizin %6, piyasa beklentisinin ise %11 üzerinde gelmiş ve yıllık %355 artış ile
479 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket?in (i) yurt içi satış adetlerindeki
artış (ii) EUR/TL oranındaki %35?lik yükseliş (iii) özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların da desteğiyle ile karlılığın sürdürülebilir ve yüksek olmasını sağladığı
düşüncesindeyiz.

Şirket, 2021 yılına ait beklentilerinde bir değişikliğe gitmedi (i) Toplam Otomotiv
Pazarı 700 bin adet (ii) Doğuş Oto Satışlar 100 bin adet (Skoda hariç) (iii) Yatırım
Harcamaları 360 milyon TL olarak paylaşılmıştır.

Genel değerlendirme: Yurtiçi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 1Y21?de
yıllık %55 artış göstererek 394.701 adet olarak gerçekleşmiştir. Özel tüketim
vergisindeki değişimlerin etkileri, kredi faizlerine dair gelişmeler ve buna bağlı olarak
yurt içi talebin nasıl bir patikada seyredeceği 2Y21?de takip edilecek önemli
konulardandır. Şirket?in 1Y21?de oldukça başarılı olan performansının devamı olarak
2Y21?de iştiraklerin karlılığa sağlayacağı katkı ile seneyi yıllık bazda oldukça güçlü
sonuçlarla kapatacağına inanıyoruz. Hisse, yıl başından itibaren %3 relatif getiri
sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 3.4x F/K ve 3.0x FD/FAVÖK
çarpanlarıyla işlem görmektedir.

FONET 2Ç21?de operasyonel kar marjları yıllık bazda sınırlı azalış gösterdi /
sınırlı olumlu

Fonet Bilgi 2Ç21?de 20 milyon TL gelir (yıllık %19 artış), 9 milyon TL FAVÖK (yıllık
%16 artış) ve 8 milyon TL net kar (yıllık %3 artış) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi
bulunmamaktadır. 2Ç21?de satış gelirleri artarken operasyonel kar marjları yıllık
bazda daralsa da güçlü seyretmiştir. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumlu bir
etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

Şirket?in satış gelirleri 2Ç21?de de önceki dönemler gibi büyük ölçüde sağlık bilişimi
alanındaki projelerden oluştu. Şirket?in lokomotif ürünü, 200?ün üzerinde hastanede
aktif olarak çalışan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi?dir (FONET HBYS).

Şirket?in brüt kar marjı, satışların maliyetinin artması neticesinde, 2Ç20?de %63,4
düzeyindeyken, 2Ç21?de %55,0?a geriledi.

FAVÖK marjı 2Ç20?de %48,7 düzeyindeyken 150 baz puan daralarak 2Ç21?de
%47,2?ye geriledi.

Aktiflerini ağırlıklı olarak özkaynakları ile finanse eden Şirket, 2Ç21?de 5,6 milyon TL
net nakit pozisyonundadır.

Net kar marjı 2Ç20?de %46,4 düzeyindeyken, 2Ç21?de %40,2?ye geriledi. Net kar
marjındaki daralmanın temel nedenleri komisyon gideri, kullanım hakkı gibi kalemler
ağırlıkta olmak üzere finansman giderinin bir miktar artması ve ertelenen vergi
gelirinin 269 bin TL montanından 62 bin TL montanına daralmasıdır.

Genel Değerlendirme: Satış gelirleri artarken operasyonel kar marjları yıllık bazda
daralmıştır, ancak daralmaya rağmen güçlü seyretmeye devam etmiştir. Net nakit
pozisyonunda bulunan Şirket, döviz açığı bulunmamasıyla da kur hassasiyetini
bertaraf etmiştir. Yakın zamanda haber akışında takip edilen yeni iş anlaşmalarının
gelecek dönemlerde şirketin satış gelirlerine katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.
Hisse son 12 ayda endeksin %18, son 3 ayda %14 üzerinde performans göstermiştir.
Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 20,2x F/K ve 17,7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla
işlem görmektedir.

KAREL 2Ç21 satış gelirlerindeki güçlü artışa karşılık operasyonel kar marjları
daraldı / nötr

Karel Elektronik 2Ç21?de 340 milyon TL gelir (yıllık %83 artış) (Deniz Yat.: 318 milyon
TL), 54 milyon TL FAVÖK (yıllık %25 artış) (Deniz Yat.: 56 milyon TL) ve 26 milyon TL
net kar (yıllık %15 artış) (Deniz Yat.: 25 milyon TL) açıkladı. Ortalama piyasa
beklentisi bulunmamaktadır. Net satışlar ve net kar bizim tahminimizin hafif
üzerinde oluşurken, FAVÖK kalemi tahminimizin sadece %3 gerisinde kalmıştır.
Operasyonel sonuçlara bakıldığında satış gelirlerindeki güçlü artışa karşılık kar
marjlarında 2Ç20?ye kıyasla azalış dikkat çekmektedir. Sonuçların hisse üzerinde
önemli bir etkiye neden olmayacağını düşünüyoruz.

Şirket?in brüt kar marjı 2Ç20?de %26,5 düzeyindeyken ham madde fiyatlarındaki
artışın etkisiyle 2Ç21?de %19,1?e geriledi.

FAVÖK marjı daralan brüt kar marjına paralel olarak 2Ç20?de %23,4 düzeyindeyken,
2Ç21?de %15,9?e geriledi.

Arge harcamaları yıllık bazda 11,5 milyon TL?den 14,9 milyon TL?ye arttı. Artan arge
giderlerinin gelecek dönemlerde operasyonel sonuçlara olumlu etkileri olabileceğini
düşünüyoruz.

2Ç20?de 9,2 milyon TL net finansal gider yazan Şirket 2Ç21?de 18,2 milyon TL net
finansal gider kaydetti. Net kar marjı 2Ç20?de %12,3 düzeyindeyken, 2Ç21?de
%7,7?ye geriledi. Net kar marjındaki daralmanın temel nedeni finansal giderlerdeki
artıştır.

2020 yılsonunda Net Borç/FAVÖK çarpanı 1,8x seviyesindeyken 2Ç21?de 2,0x
seviyesine yükselmiştir. Şirket 2Ç21?de nakdinin bir kısmıyla kredilerine ödeme
yapmış olsa da net borç 2020 yıl sonunda 356 milyon TL iken, 2Ç21?de 474,8 milyon
TL olmuştur.

Genel Değerlendirme: Satış gelirleri güçlü artarken operasyonel kar marjları
daralmıştır. Borçlanması artmakla beraber özkaynak yapısına göre makul
seyretmiştir. 313,5 milyon TL döviz açığı bulunması kur hassasiyeti yaratmıştır. Yakın
zamanda haber akışında takip edilen yeni iş anlaşmalarının ve artan arge giderlerinin
gelecek dönemlerde Şirket?e katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Hisse son 12 ayda
endeksin %57 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre
hisse 13,5x F/K ve 10,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

NTHOL 2Ç21?de operasyonel sonuçlardaki iyileşme sonucunda zarar azaldı /
sınırlı olumlu

Net Grubu ana faaliyeti çerçevesinde sahip olduğu ?Merit International
Hotels&Resorts? markası altında barındırdığı 5 yıldızlı oteller ile KKTC?nin turizm
alanında öncü rol oynamaya devam etmektedir. Şirket?in otel yatırımlarının büyük
bölümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?ndedir. Şans Oyunları Salonu İşletmeciliğini
de ?Merit Casinos? markası altında gerçekleştirmektedir. Pandemi tedbirleri
kapsamında kapalı kalan işletmeler için K.K.T.C tarafında casinoların 6 Haziran
itibariyle tedbirlerin kademeli de olsa azaltılmasıyla, satış gelirlerinde ve FAVÖK
rakamında toparlanma, net zararda iyileşme izlenmiştir. 2Ç21 finansallarının hisse
senedi performansı üzerinde sınırlı olumlu etki yaratabileceği görüşündeyiz.

2Ç21?de Şirket?in satış gelirleri yıllık bazda 5,6 kat artarak 133 milyon TL?ye
yükselmiştir (2Ç20: 20 milyon TL). Satış gelirlerinde, otel konaklama gelirlerinin payı
%46, casino işletmeciliği gelirlerinin payı %50 olup kalanı diğer faaliyetlerinden
sağlanmıştır.

2Ç20?de 13,6 milyon TL brüt zarar kaydeden Şirket 2Ç21?de 37,8 milyon TL brüt kar
elde etmiştir.

FAVÖK rakamı pandemi tedbirlerinin bir sonucu olan düşük baz etkisiyle beraber
2Ç20?ye göre %518 ile güçlü artmıştır.

Net zarar 2Ç21?de önceki yılın aynı çeyreğine göre iyileşerek 92 milyon TL olmuştur
(2Ç20: 113 milyon TL zarar).

Net Borç / FAVÖK çarpanı 2019 yılsonunda 3.7x, pandemi tedbirlerinin yansıması
akabinde 2020 yılsonunda 22.3x iken, net borcun artmasıyla 2Ç21?de 26,7x olarak
gerçekleşmiştir.

GUBRF 2Ç21?de yıllık güçlü büyüme görüldü / olumlu

Gübre Fabrikaları 2Ç21'de 1.505 milyon TL gelir, 311 milyon TL FAVÖK ve 135 milyon
TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Ciro artışı ile
birlikte marjlardaki olumlu eğilimin sürdüğü görülüyor. Sonuçların hisse performansı
üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

1Y21'de Şirket'in katı gübre satış hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12, sıvı
ve toz gübre satışları ise %27 artış göstermiştir.

2Ç21 FAVÖK rakamı yıllık bazda cironun üzerinde bir artış gösterdi ve yıllık %187
yükselerek 311 milyon TL?ye yükseldi. Aynı dönemde, FAVÖK marjında da oldukça
güçlü bir performans görüldü ve %20,6 seviyesinde gerçekleşti.

2Ç20'de 21,6 milyon TL net finansal gelir kaydeden Şirket 2Ç21'de net parasal
pozisyon kazancının sağladığı destek ile 2,6 milyon TL net finansal gider kaydetti.

Genel değerlendirme: Hisse, yıl başından itibaren %38 endeksin altında getiri
sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 44.8x F/K ve 15.1x FD/FAVÖK
çarpanlarıyla işlem görmektedir.

ODAS 2Ç21?de marj azalışına karşılık finansal giderlerde azalış görüldü / sınırlı
olumlu

Odaş Elektrik, 2Ç21?de 322 milyon TL gelir (yıllık +%13), 94 milyon TL FAVÖK (yıllık -
%14) ve 19 milyon TL net kar (2Ç20: 65 milyon TL zarar) açıkladı. Ortalama piyasa
beklentisi bulunmamaktadır. Operasyonel sonuçlara baktığımızda ciroda artışa
rağmen marjlardaki düşüşün etkisiyle FAVÖK?te yıllık bazda azalış dikkat
çekmektedir. Öte yandan net finansman giderinde azalış görüldü geçen yılın aynı
dönemindeki zarara karşılık Şirket bu dönemi net kar ile tamamladı. Sonuçların hisse
performansı üzerinde kısa vadede sınırlı olumlu bir etkiye neden olacağını
düşünüyoruz.

Şirket 2Ç21?de yıllık %4 azalışla 535GWh elektrik üretimi gerçekleştirdi. Enerji
üretimi segmenti satış gelirleri yıllık bazda önemli bir değişim göstermeyerek 267
milyon TL satış geliri sağlarken, madencilik segmenti gelirleri yıllık %78 artışla 28,8
milyon TL oldu. Konsolide satış gelirleri 2Ç21?de önceki yılın aynı dönemine kıyasla
%13 oranında artışla 322 milyon TL oldu.

FAVÖK marjı önceki yılın aynı dönemine göre 7,5 yüzde puan azalışla %26 düzeyinde
oluştu, FAVÖK yıllık bazda %14 azalarak 94 milyon TL oldu.

Finansal giderler 2Ç20?ye kıyasla azalış gösterdi 2Ç20?de 150,8 milyon TL olan net
finansal giderler 2Ç21?de 86,7 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

2Ç21 sonu itibariyle Şirket?in 1,95 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (1Ç21
sonu: 2,2 milyar TL). Net borcun FAVÖK?e oranı 1Ç sonunda 7,0x iken 2Ç sonunda
6,5x?e geriledi."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_20.08.2021.PDF


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey