Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

15 Eylül 2021 - 13:47 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.09.2021 tarih 2021/24 sayılı karar gereği halka arz süreci sonucunda nakit olarak artırılan 4.000.000,- TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli 4.000.000 adet B Grubu payın, beher hisse 20 TL'den primli olmak üzere, halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin  "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
  
  
  
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963901


BIST

-Foreks Haber Merkezi-