Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22 Ekim 2021 - 19:12 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizce geri alınan payların itfası için sermaye azaltımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 563.875.937
Ulaşılacak Sermaye (TL) 419.423.810

Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 12,351
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 563.875.924,649 144.452.127,000 25,61771

Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM 563.875.937 144.452.127,000 25,61771

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.10.2021 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Kararı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında
Toplantı tarihine kadar nakden Geri Alınan Paylar toplamı 228.370.116 TL'dir. Bu tutarın içinden elde tutma süresi dolan payların tutarı 144.452.127 TL'dir.
Şirketimiz 144.452.127 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 419.423.810 TL'ye indirilmesine, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, uygunluk görüşünün alınmasından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına, Olağanüstü Genel Kurul için gündemin, tarihin ve yerin belirlenerek pay sahiplerine çağrı yapılmasına, genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesine,
Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı veya bir kısmı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, uygun bulunan bir talep olursa talebin miktarına bağlı olarak geri alınan paylardan satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, böylelikle nakit girişi sağlanmak suretiyle şirketimizin özkaynak değerlerinde artış sağlanmasına ve kısmi satış gerçekleşirse elimizde kalacak payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi işlemine devam edilmesine,
Diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında Şirket Üst Yönetimin yetkilendirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972087


BIST

-Foreks Haber Merkezi-