Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

28 Ekim 2021 - 13:11 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 195.084 165.209 97.574 136.857
Satışların Maliyeti
22 -177.350 -108.004 -88.704 -81.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.734 57.205 8.870 55.854
BRÜT KAR (ZARAR)
17.734 57.205 8.870 55.854
Genel Yönetim Giderleri
-1.018.035 -592.736 -365.760 -285.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.649 4.535.799 1.650 237.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.188.946 -1.811.980 -2.819.709 -317.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.177.598 2.188.288 -3.174.949 -308.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
105.782 0 -232.367 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.071.816 2.188.288 -3.407.316 -308.865
Finansman Gelirleri
1.430.415 0 262.957 0
Finansman Giderleri
-21.149 -466.304 284.034 -151.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.662.550 1.721.984 -2.860.325 -460.169
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
469.902 -429.604 104.715 68.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 469.902 -429.604 104.715 68.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.192.648 1.292.380 -2.755.610 -391.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.192.648 1.292.380 -2.755.610 -391.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.192.648 1.292.380 -2.755.610 -391.346
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.010.795 -11.360.540
Dönem Karı (Zararı)
21 -4.192.648 1.292.380
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -4.192.648 1.292.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.328.608 -3.915.844
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 40.294 51.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.602.621 -3.161.004
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 1.602.621 -3.161.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.487 52.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21.487 52.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.898.031 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.898.031 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.449.838 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.449.838 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 469.902 -429.604
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
746.111 -429.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.284.101 -9.078.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.155 -8.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -19.155 -8.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.627.180 -9.463.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.627.180 -9.463.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -685 464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 246 -172.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 246 -172.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 26.195 -78.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
380 12.636
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-20 380 12.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.060 631.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-350.060 631.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.420.061 -11.702.425
Ödenen Faiz
21.149 -466.304
Alınan Faiz
-1.430.415 808.189
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.000 -9.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000 -9.658
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -10.000 -9.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.984.487 11.465.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 0 11.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.984.487 465.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.984.487 465.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.308 94.802
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.308 94.802
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.097 15.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.405 110.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 44.405 28.097
Ticari Alacaklar
7 26.348 7.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.348 7.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
8 2.479.200 8.106.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.478.802 7.047.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 398 1.058.976
Stoklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 810 125
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 810 125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 636 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 636 0
ARA TOPLAM
2.551.399 8.141.795
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.551.399 8.141.795
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
701.969 3.600.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11 701.969 3.600.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
11 701.969 3.600.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 884 884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 884 884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 11.471.909 10.022.071
Maddi Duran Varlıklar
12 3.207.260 1.446.126
Binalar
12 3.200.000 1.434.666
Taşıtlar
12 3.506 5.989
Mobilya ve Demirbaşlar
12 3.754 5.471
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.148 31.364
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.148 31.364
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.748.305 1.458.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.161.475 16.558.780
TOPLAM VARLIKLAR
19.712.874 24.700.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.984.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 3.984.487
Banka Kredileri
6 0 3.984.487
Ticari Borçlar
7 85.240 84.994
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 85.240 84.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 252.331 226.136
Diğer Borçlar
8 6.500.380 6.500.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 6.500.000 6.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 380 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.445 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 75.330 57.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 66.957 57.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.373 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.606.626 2.405.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.606.626 2.405.970
ARA TOPLAM
9.521.352 13.260.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.521.352 13.260.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 113.101 101.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 113.101 101.504
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.101 101.504
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.634.453 13.361.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 10.078.421 11.338.972
Ödenmiş Sermaye
21 13.430.241 13.430.241
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.398 23.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 9.535.612 9.535.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 4.234.951 1.280.785
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
21 1.366.127 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 2.822.344 1.234.305
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 2.871.830 1.259.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -49.486 -25.434
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 689.799 689.799
Yasal Yedekler
21 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -13.642.932 -15.663.593
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -4.192.648 2.042.730
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.078.421 11.338.972
TOPLAM KAYNAKLAR
19.712.874 24.700.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Transferler
21 -7.361.939 7.361.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -17.770 1.292.380 1.274.610 1.274.610
Dönem Karı (Zararı)
21 1.292.380 1.292.380 1.292.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -17.770 -17.770 -17.770
Sermaye Arttırımı
21 1.870.749 9.129.251 11.000.000 11.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.611 1.257.381 -62.416 46.480 689.799 -15.453.697 1.292.380 10.759.177 10.759.177
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 11.338.972
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 11.338.972
Transferler
21 2.042.730 -2.042.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 1.366.127 1.612.091 -24.052 -4.192.648 -1.238.482 -1.238.482
Dönem Karı (Zararı)
21 -4.192.648 -4.192.648 -4.192.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 1.366.127 1.612.091 -24.052 2.954.166 2.954.166
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 -22.069 -22.069 -22.069
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.366.127 2.871.830 -49.486 46.480 689.799 -13.642.932 -4.192.648 10.078.421 10.078.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -4.192.648 1.292.380 -2.755.610 -391.346
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 2.962.184 -14.216 2.972.670 -486
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.791.212 0 1.791.212 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -20.043 -17.770 -6.935 -607
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21 1.366.127 0 1.366.127 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
21 1.366.127 0 1.366.127 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -175.112 3.554 -177.734 121
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21 -179.121 0 -179.121 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 4.009 3.554 1.387 121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 2.962.184 -14.216 2.972.670 -486
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -1.230.464 1.278.164 217.060 -391.832
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -1.230.464 1.278.164 217.060 -391.832



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973194


BIST

-Foreks Haber Merkezi-