Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04 Kasım 2021 - 20:04 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658
Transferler
0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -7.774 0 0 41.717.707 41.709.933 0 41.709.933
Kar Payları
0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -564.184 94.395.562 24.518.963 41.717.707 225.077.311 0 225.077.311
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Transferler
0 0 155.040 -25.190.464 81.905.431 -56.870.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 13.779 0 0 57.293.363 57.307.142 0 57.307.142
Kar Payları
0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -490.063 69.205.098 24.443.594 57.293.363 215.461.255 0 215.461.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.399.916 51.619.518
Dönem Karı (Zararı)
57.293.363 41.717.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.042.475 4.229.995
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 6.627.834 6.747.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -56.629 54.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
147.638 823.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.884.931 -1.624.410
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-854.164 -1.771.590
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
62.727 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.434.424 5.737.574
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.004.243 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.572.425 478.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 136.962 -23.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.435.463 501.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.932.989 2.887.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.845.952 2.018.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.087.037 868.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.924.767 2.372.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.692.371 5.872.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-767.604 -3.500.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.770.262 51.685.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -370.346 -65.758
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.424.051 208.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.436 -180.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.431.168 -1.215.330
Alınan Faiz
3.862.655 1.603.736
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.216.640 -48.443.200
Ödenen Temettüler
-84.216.640 -48.443.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.392.673 3.384.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.392.673 3.384.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.482.273 51.113.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.089.600 54.498.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.111.878 66.499.988
Finansal Yatırımlar
0 3.004.243
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 3.004.243
Ticari Alacaklar
5.920.722 8.436.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.909 154.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.902.813 8.281.647
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.375.393 4.528.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
587.853 341.263
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.129.146 1.802.589
ARA TOPLAM
67.124.992 84.613.579
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.124.992 84.613.579
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 170.574.779 175.650.995
Maddi Duran Varlıklar
7 72.773 228.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
221.372 241.473
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.803.763 3.801.346
Diğer Duran Varlıklar
10 968.849 1.211.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.641.536 181.133.543
TOPLAM VARLIKLAR
240.766.528 265.747.122
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.696.734 763.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 19 2.475.729 629.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.221.005 133.968
Diğer Borçlar
16.252.105 17.849.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 19 15.278.240 17.514.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 973.865 335.196
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.227.450 3.651.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
587.416 612.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 405.725 431.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 181.691 181.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.964 488.547
ARA TOPLAM
22.837.669 23.365.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.837.669 23.365.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.007.745 689.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.007.745 689.034
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.459.859 1.557.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.459.859 1.557.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.467.604 2.246.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.305.273 25.612.209
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
215.461.255 240.134.913
Ödenmiş Sermaye
11, 18 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-490.063 -658.882
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-490.063 -658.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.205.098 94.395.562
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 24.443.594 24.518.963
Net Dönem Karı veya Zararı
18 57.293.363 56.870.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
215.461.255 240.134.913
TOPLAM KAYNAKLAR
240.766.528 265.747.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 79.574.292 60.963.948 33.353.179 24.382.974
Satışların Maliyeti
12 -24.180.695 -23.112.712 -9.002.184 -8.007.968
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.393.597 37.851.236 24.350.995 16.375.006
BRÜT KAR (ZARAR)
55.393.597 37.851.236 24.350.995 16.375.006
Genel Yönetim Giderleri
-5.517.300 -4.926.935 -2.115.337 -1.586.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 476.744 690.901 146.042 117.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.766.704 -2.456.885 -785.263 -754.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.586.337 31.158.317 21.596.437 14.151.161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.586.337 31.158.317 21.596.437 14.151.161
Finansman Gelirleri
15 11.405.944 11.823.196 2.607.518 4.569.696
Finansman Giderleri
16 -1.698.918 -1.263.806 -778.204 -34.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.293.363 41.717.707 23.425.751 18.686.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 57.293.363 41.717.707 23.425.751 18.686.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.293.363 41.717.707 23.425.751 18.686.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.293.363 41.717.707 23.425.751 18.686.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,54000000 1,12000000 0,63000000 0,50000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,54000000 1,12000000 0,63000000 0,50000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.779 -7.774 -297.698 158.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 13.779 -7.774 -297.698 158.251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.779 -7.774 -297.698 158.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.307.142 41.709.933 23.128.053 18.844.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.307.142 41.709.933 23.128.053 18.844.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974977


BIST
-Foreks Haber Merkezi-