Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) ----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08 Kasım 2021 - 19:32 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2021
Karar Sayısı
29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
SERİ II NO:14.1 SAYILI 'SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR' TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Finansal Raporların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun 
Karar Tarihi : 08.11.2021
Karar No : 29
Şirketimize ait şirketimiz yönetim kurulu ve denetim komistesi tarafından onaylanmış 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu, diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren dipnotların (finansal raporlar)  ve faaliyet raporunun
a) tarafımızca incelendiğini,
 b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal raporlar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal raporların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun, şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
Denetim Komitesi Başkanı 
Kerim Sinan ALÇIN
Denetim Komitsesi Üyesi
Mehmet KOÇAK
Yönetim Kurulu Başkanı
Tolunay YILDIZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976028


BIST
-Foreks Haber Merkezi-