Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2021 - 18:14 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878
Transferler
611.488 -611.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 16.261.794 16.261.794 28.729 16.290.523
Dönem Karı (Zararı)
16.261.794 16.261.794 28.729 16.290.523
Kar Payları
20 -977.214 977.214 -14.029 -14.029
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 46.630.084 239.100.338 16.261.794 365.842.436 60.940 365.903.376
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436
Transferler
18.241.984 -18.241.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.828.214 9.828.214 7.813 9.836.027
Dönem Karı (Zararı)
9.828.214 9.828.214 7.813 9.836.027
Kar Payları
20 -5.660 -5.660
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 9.828.214 377.342.014 58.789 377.400.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.154.847 12.542.183
Dönem Karı (Zararı)
9.836.027 16.290.523
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.030.672 9.716.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 17.664.563 15.874.144
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
196.626 406.002
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 196.626 406.002
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.087.594 5.317.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.779.293 1.380.321
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 118.000 -102.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.190.301 4.038.703
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.720.124 -1.417.471
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.104.390 -2.606.418
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.1 3.824.514 2.580.942
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.1 0 -1.391.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26 1.615.496 3.833.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-951.045 60.999
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -951.045 60.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.2 -251.125 -1.374.488
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.970.527 2.625.710
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.022.088 -15.609.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.501.319 -11.054.669
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.360.970 -29.179.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-648.527 -2.328.997
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.267.383 4.936.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.978.987 15.545.236
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.815.919 1.777.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.612.493 -1.804.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.081.911 -2.325.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.694.404 520.874
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.365.380 14.952.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.668.154 -937.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.643.331 -621.505
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.208.742 -851.258
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.682.861 8.517.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.026.511 16.972.158
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.026.511 16.972.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -36.847.736 -10.967.420
Alınan Faiz
24 2.138.364 2.513.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.152.426 -5.153.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.395.176 475.284
Kredilerden Nakit Girişleri
5 32.395.176 475.284
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.895.176 -475.284
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -15.895.176 -475.284
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -12.858.731 -5.059.121
Ödenen Temettüler
20 -5.660 0
Ödenen Faiz
-483.183 -94.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.685.282 15.906.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.685.282 15.906.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.109.809 65.631.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.424.527 81.537.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.441.644 77.160.900
Ticari Alacaklar
8.1 184.883.367 126.724.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 576.062 50.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
184.307.305 126.673.632
Diğer Alacaklar
9.1 583.343 460.645
Türev Araçlar
6 0 0
Stoklar
11 101.997.429 52.730.046
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.737.557 5.188.750
Diğer Dönen Varlıklar
18 6.194.225 1.767.911
ARA TOPLAM
340.837.565 264.032.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
340.837.565 264.032.637
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 5.675.580 5.149.751
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.507.436 16.256.311
Maddi Duran Varlıklar
13 212.107.192 184.905.564
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 14.459.393 14.984.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.797.112 1.839.528
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.238.008 4.131.218
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.636.101 624.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
260.420.822 227.891.855
TOPLAM VARLIKLAR
601.258.387 491.924.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.615.847 10.341.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.615.847 10.341.949
Banka Kredileri
5.1 16.500.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 15.115.847 10.341.949
Ticari Borçlar
8.2 145.886.474 71.611.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 34.860.954 5.150.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
111.025.520 66.461.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.855.920 2.151.558
Diğer Borçlar
9.2 2.873.820 4.689.739
Türev Araçlar
100.735 1.051.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.416.369 4.721.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.206.314 867.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.293.401 5.286.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 787.141 874.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.506.260 4.412.068
ARA TOPLAM
205.248.880 100.723.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.248.880 100.723.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.942.063 8.265.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.942.063 8.265.630
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 1.942.063 8.265.630
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.666.641 15.365.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.666.641 15.365.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.608.704 23.630.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
223.857.584 124.354.056
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
377.342.014 367.513.800
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.781.888 -2.781.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.781.888 -2.781.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.781.888 -2.781.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 46.630.084
Yasal Yedekler
42.786.127 42.786.127
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 257.342.322 239.100.338
Net Dönem Karı veya Zararı
9.828.214 18.241.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.789 56.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
377.400.803 367.570.436
TOPLAM KAYNAKLAR
601.258.387 491.924.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 439.122.084 258.511.231 178.202.287 113.861.877
Satışların Maliyeti
21, 22 -393.726.531 -232.861.525 -147.278.161 -92.985.094
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.395.553 25.649.706 30.924.126 20.876.783
BRÜT KAR (ZARAR)
45.395.553 25.649.706 30.924.126 20.876.783
Genel Yönetim Giderleri
22 -31.640.876 -26.216.364 -10.578.357 -9.103.655
Pazarlama Giderleri
22 -4.896.421 -4.951.187 -1.556.356 -1.492.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 5.652.117 3.362.886 1.300.083 -1.210.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -7.456.907 -5.165.604 -1.971.133 -4.098.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.053.466 -7.320.563 18.118.363 4.970.989
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.650.369 15.838.519 1.905.213 14.699.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 251.125 1.374.489 411.966 177.477
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.954.960 9.892.445 20.435.542 19.848.465
Finansman Gelirleri
25 14.132.923 17.503.359 2.512.206 9.477.577
Finansman Giderleri
26 -11.281.328 -8.479.571 -5.164.798 -1.570.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.806.555 18.916.233 17.782.950 27.755.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.970.528 -2.625.710 -4.414.157 -4.617.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.982.091 -4.871.310 -4.314.726 -4.333.641
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.011.563 2.245.600 -99.431 -284.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.836.027 16.290.523 13.368.793 23.138.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.836.027 16.290.523 13.368.793 23.138.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.813 28.729 769 15.816
Ana Ortaklık Payları
9.828.214 16.261.794 13.368.024 23.122.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.836.027 16.290.523 13.368.793 23.138.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.813 28.729 769 15.816
Ana Ortaklık Payları
9.828.214 16.261.794 13.368.024 23.122.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976373


BIST
-Foreks Haber Merkezi-