Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2021 - 22:18 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594
Transferler
42.530.250 -42.530.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -113.892 24.899 -88.993 -92.866 -181.859
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
106.325 -106.325
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.630.256 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 24.899 518.746.119 -459.384 518.286.735
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417
Transferler
3.712.967 -3.712.967
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -190.572 58.689.997 58.499.425 674.525 59.173.950
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
242.048 -242.048
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -2.062.640 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 58.689.997 916.206.366 207.001 916.413.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.240.956 21.241.293
Dönem Karı (Zararı)
13 59.369.566 -69.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.657.203 7.547.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.415.788 1.350.175
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.022.620 1.825.641
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 12.022.620 1.825.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.339.578 4.668.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.586.731 964.365
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.752.847 3.704.118
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.482.083 3.126.556
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.169.673 -442.117
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.687.590 3.568.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.004.667
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.004.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 2.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.612.496 -3.353.330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
744.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-71.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-246.600.469 15.667.883
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-52.324.533 -1.260.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.378.409 107.643.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.011.559 654.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.389.968 106.988.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.264.666 52.643.115
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.103.293 52.904.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.161.373 -261.787
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
166.410.996 61.385.341
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.987.602 -4.848.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.431.781 -122.899.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.884.633 4.831.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.547.148 -127.731.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-443.768.444 -70.675.760
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-445.321.055 -72.859.171
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.552.611 2.183.411
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.590.469 1.267.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
250.689.939 -7.586.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
139.916.348 -10.487.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
110.773.591 2.900.632
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-169.573.700 23.145.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-336.719 -427.080
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.330.537 -1.477.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-303.923 -471.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-333.585 -471.497
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -333.585 -460.364
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.707.844 -12.581.152
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.292.053 -9.829.431
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.922.393 -1.813.428
Ödenen Faiz
-1.247.383 -1.380.410
Alınan Faiz
20.169.673 442.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.837.035 8.188.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.837.035 8.188.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
242.928.695 11.592.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.091.660 19.780.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 79.091.660 242.928.695
Finansal Yatırımlar
47.124.280 804.414
Ticari Alacaklar
492.594.624 424.008.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 5.267.310 52.278.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 487.327.314 371.729.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
120.343.434 29.074.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
73.821.800 27.718.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.521.634 1.355.784
Stoklar
5 342.801.727 509.212.723
Peşin Ödenmiş Giderler
8 208.390.108 190.825.851
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
271.800 624.887
Diğer Dönen Varlıklar
9 61.117.739 62.355.121
ARA TOPLAM
1.351.735.372 1.459.834.541
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.351.735.372 1.459.834.541
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
31.315.392 74.545.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 31.315.392 74.545.668
Diğer Alacaklar
863.134 867.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
863.134 867.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
31.908.577 31.908.577
Maddi Duran Varlıklar
6 1.463.150 1.503.547
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.104.963 6.156.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.759.134 7.792.028
Peşin Ödenmiş Giderler
8 539 157.481.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 28.659.659 26.552.449
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.079.548 306.812.829
TOPLAM VARLIKLAR
1.458.814.920 1.766.647.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.066.813 2.301.826
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.942.959 14.058.638
Ticari Borçlar
86.495.462 129.935.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 18.405.445 11.858.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 68.090.017 118.077.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.239.121 2.371.484
Diğer Borçlar
10.213.414 5.028.646
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.688.034 135.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.525.380 4.893.223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 231.088.570 165.345.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.705.460 4.369.668
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.093.683 4.253.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
451.288 310.671
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 8.642.395 3.943.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 111.471.086 1.050.233
ARA TOPLAM
482.316.568 328.715.671
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
482.316.568 328.715.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.311.133 51.004.817
Diğer Borçlar
2.273.455 3.020.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.273.455 3.020.979
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.000.001 513.064.242
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.571.766 8.678.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.500.109 8.660.087
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 71.657 18.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 5.928.630 4.924.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.084.985 580.692.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
542.401.553 909.407.953
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
916.206.366 857.706.941
Ödenmiş Sermaye
1.000.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.640 1.401.640
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-88.293.042 -88.293.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.733.750 -1.543.178
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.733.750 -1.543.178
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.890 328.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.062.640 -1.872.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.416.654 2.174.606
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-64.496.869 -67.967.788
Net Dönem Karı veya Zararı
13 58.689.997 3.712.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
207.001 -467.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
916.413.367 857.239.417
TOPLAM KAYNAKLAR
1.458.814.920 1.766.647.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 825.078.359 250.430.363 605.710.664 37.405.300
Satışların Maliyeti
10 -734.515.119 -230.513.230 -541.362.881 -29.537.801
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.563.240 19.917.133 64.347.783 7.867.499
BRÜT KAR (ZARAR)
90.563.240 19.917.133 64.347.783 7.867.499
Genel Yönetim Giderleri
-46.892.806 -22.546.446 -20.119.827 -8.307.323
Pazarlama Giderleri
-15.696.587 -5.914.109 -4.721.106 -3.910.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 61.744.897 16.045.297 19.716.064 2.037.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -35.135.942 -12.354.118 -15.609.062 -6.472.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.582.802 -4.852.243 43.613.852 -8.784.518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.230.690 44.716 198.519 27.402
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.660.316 -10.886.517
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.153.176 -4.809.548 32.925.854 -8.757.116
Finansman Gelirleri
22.787.260 5.252.574 5.356.483 3.100.418
Finansman Giderleri
-2.958.374 -3.866.083 -983.359 -1.236.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.982.062 -3.423.057 37.298.978 -6.893.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.612.496 3.353.330 -3.939.971 1.755.597
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.666.329 -3.523.585 -7.842.598 -871.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.053.833 6.876.915 3.902.627 2.626.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 59.369.566 -69.727 33.359.007 -5.137.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.369.566 -69.727 33.359.007 -5.137.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 679.569 -94.626 747.604 -53.144
Ana Ortaklık Payları
13 58.689.997 24.899 32.611.403 -5.084.412
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,05940000 -0,00010000 0,03340000 -0,00770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-195.616 -112.132 -811.051 45.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-244.520 -140.165 -1.013.814 56.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.904 28.033 202.763 -11.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 48.904 28.033 202.763 -11.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.616 -112.132 -811.051 45.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.173.950 -181.859 32.547.956 -5.092.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
674.525 -92.866 744.058 -51.086
Ana Ortaklık Payları
58.499.425 -88.993 31.803.898 -5.041.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976682


BIST
-Foreks Haber Merkezi-