Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim

26 Kasım 2021 - 11:30 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizce geri alınan payların itfası için sermaye azaltımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında Geri Alınan Paylar içinden elde tutma süresi dolan payların iptali.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul?da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 563.875.937
Ulaşılacak Sermaye (TL) 419.423.810

Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 12,351
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 563.875.924,649 0,00000 144.452.127 25,61771

Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 563.875.937 0 0 144.452.127 25,61771

Para Birimi TRY
SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak 22.10.2021 tarih ve 2021/25 sayılı toplantısında aldığı kararlara ek olarak,
Kararımızın ekinde yer alan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8'inci ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9'uncu maddelerine ilişkin tadil tasarılarının "ekteki şekilde kabulüne" oybirliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979746


BIST

-Foreks Haber Merkezi-