Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim

02 Aralık 2021 - 21:36 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizce geri alınan payların itfası için sermaye azaltımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında Geri Alınan Paylar içinden elde tutma süresi dolan payların iptali.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul?da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 563.875.937
Ulaşılacak Sermaye (TL) 419.423.810

Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 12,351
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 563.875.924,649 0,00000 144.452.127 25,61771

Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 563.875.937 0 0 144.452.127 25,61771

Para Birimi TRY
SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.12.2021

Ek Açıklamalar
Bilindiği üzere:
SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla,
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarihli kararları gereğince, 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayemizin 144.452.127 TL azaltılarak 419.423.810 TL'na indirilmesine, Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı veya bir kısmı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, uygun bulunan bir talep olursa talebin miktarına bağlı olarak geri alınan paylardan satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, kısmi satış gerçekleşirse elimizde kalacak payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi işlemine devam edilmesine ve uygunluk görüşü alınmasına karar verilmiş olup SPK'ya başvurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesi gereğince "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilmesi suretiyle, şirketimizin 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayesinin 144.452.127 TL azaltılarak 419.423.810 TL'ye indirilmesini teminen Esas Sözleşmemizin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8'inci ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9'uncu maddelerinin tadil tasarılarına Kurul'un 02.12.2021 tarih ve 2021/61 sayılı bülteninde uygun görüş verildiği duyurulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980766


BIST
-Foreks Haber Merkezi-