Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06 Aralık 2021 - 17:07 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 31.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı gereğince "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Raporu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Şirket sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding?in Sermayesi" başlığını taşıyan 8. maddesi ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyan 9. maddesinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Diğer Pay İhracı/İptali

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Nthol 2021 Olağanüstü GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Nthol 2021 Olağanüstü GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Nthol 2021 Olağanüstü GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Nthol 2021 Esas Sözleşme Tadil Metni_Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 NTHOL Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 NTHOL 2021 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimizin, çıkarılmış sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesini teminen, Yönetim Kurulu Raporu ile Esas Sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,
31 Aralık 2021 Cuma günü, Saat 11.00'de, İstanbul, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No:9, Beşiktaş'ta bulunan Şirket Merkezi Toplantı Salonu'nda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Serm
-Foreks Haber Merkezi-