Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

13 Aralık 2021 - 19:21 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -279.450 1.087.486 106.696 11.009.372 13.471.916 45.396.020
Transferler
13.471.916 -13.471.916
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.819 10.455.930 10.297.111
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -438.269 1.087.486 106.696 24.481.288 10.455.930 55.693.131 55.693.131
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -578.238 1.832.335 106.696 13.736.439 22.189.563 67.286.795
Transferler
-106.696 22.296.259 -22.189.563
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
289.538 34.382.520 34.672.058
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -288.700 1.832.335 0 36.032.698 34.382.520 101.958.853 101.958.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.705.626 3.968.074
Dönem Karı (Zararı)
34.382.520 10.455.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.454.936 2.775.337
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[8-9-10-11] 3.472.914 3.249.724
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-277.973 -357.987
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[4] -277.973 -357.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-39.846 632.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[16] -309.689 464.662
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 269.843 167.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[17] -700.159 -748.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.131.830 -9.263.193
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -1.788
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[4] -10.846.846 4.278.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 8.740.531 1.296.093
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.755.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.740.531 -459.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[7] -1.760.414 7.582.483
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[13] -5.545.071 -12.917.678
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[4] 8.483.883 -14.606.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[16] 300.091 -272.538
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 97.503 4.229.489
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
97.503 4.229.489
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[13] 297.787 1.014.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-899.294 134.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
[15] -1.292.098 284.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[15] 392.804 -149.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.705.626 3.968.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.523.556 -11.115.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[10-11] -39.023.576 -11.115.940
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[9] 5.500.020 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.970.248 12.204.825
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.970.248 12.204.825
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 5.970.248 12.204.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.152.318 5.056.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.152.318 5.056.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 8.417.053 2.504.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 16.569.371 7.561.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 16.569.371 8.417.053
Ticari Alacaklar
[4] 31.975.343 20.850.524
Diğer Alacaklar
[6] 520.213 9.260.744
Stoklar
[7] 5.025.610 3.265.196
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 6.889.794 1.281.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 13.149 11.842
Diğer Dönen Varlıklar
[15] 1.841.112 652.073
ARA TOPLAM
62.834.592 43.739.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.834.592 43.739.369
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[9] 2.629.838 8.154.365
Maddi Duran Varlıklar
[10] 738.471 710.439
Kullanım Hakkı Varlıkları
[8] 894.532 1.206.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[11] 76.135.493 40.276.423
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
76.129.159 40.269.180
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.334 7.243
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 29.810 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[17] 1.567.315 867.156
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.995.459 51.214.848
TOPLAM VARLIKLAR
144.830.051 94.954.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 9.012.515 585.662
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.012.515 585.662
Banka Kredileri
8.536.948 183.989
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
475.567 401.673
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 4.421.726 4.548.508
Ticari Borçlar
[4] 24.061.737 15.480.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[16] 586.086 285.995
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 364.403 75.772
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[17] 214.398 1.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
416.984 167.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 137.991 158.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 278.993 9.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 26.051 135.696
ARA TOPLAM
39.103.900 21.281.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.103.900 21.281.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 2.936.807 5.266.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.936.807 5.266.630
Banka Kredileri
2.374.082 4.472.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
562.725 793.790
Uzun Vadeli Karşılıklar
830.491 1.119.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 830.491 1.119.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.767.298 6.386.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.871.198 27.667.422
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.958.853 67.286.795
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-288.700 -578.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-288.700 -578.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-288.700 -578.238
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.832.335 1.832.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.032.698 13.843.135
Net Dönem Karı veya Zararı
34.382.520 22.189.563
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.958.853 67.286.795
TOPLAM KAYNAKLAR
144.830.051 94.954.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[19] 104.428.880 27.472.232
Satışların Maliyeti
[19] -66.055.971 -18.226.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.372.909 9.245.945
BRÜT KAR (ZARAR)
38.372.909 9.245.945
Genel Yönetim Giderleri
[20] -3.284.822 -542.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[21] 359.090 805.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[22] -298.811 -470.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.148.366 9.039.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[23] 547.480 34.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.695.846 9.074.198
Finansman Gelirleri
[24] 4.176.246 2.386.679
Finansman Giderleri
[25] -5.582.005 -1.637.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.290.087 9.823.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[17] 92.433 632.795
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-704.239 -71.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
796.672 704.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.382.520 10.455.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.382.520 10.455.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.382.520 10.455.930
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
[18] 289.538 -158.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
386.051 -203.614
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-96.513 44.795
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
289.538 -158.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.672.058 10.297.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.672.058 10.297.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982983


BIST
-Foreks Haber Merkezi-