Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13 Aralık 2021 - 19:22 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/12/2021
Karar Sayısı
27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN,
       KARAR TARİHİ : 13.12.2021  
       KARAR SAYISI : 2021/27 
1.   Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,  
2.   Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  
3.   Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir şekilde ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
       beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982985


BIST
-Foreks Haber Merkezi-