Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi ----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

28 Aralık 2021 - 18:57 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 31.12.2021 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının iptali hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2021 tarihli (Bugün) yapılan toplantısında Bilindiği üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2021 tarih ve 2021/31 sayılı toplantısında alınan kararı ile 31 Aralık 2021 Cuma günü, Saat 11.00'de, İstanbul, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No:9, Beşiktaş'ta bulunan Şirket Merkezi Toplantı Salonu'nda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimizin, 144.452.127 TL tutarındaki paylarının "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" ile itfa edilerek, çıkarılmış sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesini teminen, Yönetim Kurulu Raporu ile Esas Sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılması planlanmıştır. Ancak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündeminin konusunu oluşturan ve sermaye azaltımına konu 144.452.127 TL nominal değerdeki paylar da dahil olmak üzere, toplam 144.799.536 TL nominal değerli paylarımız için 70.000.000 USD karşılığında blok alım teklifi gelmiş ve bu teklif Yönetim Kurulumuzun 24.12.2021 tarih ve 2021/33 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, 31.12.2021 tarihine kadar itfa edilmesi gereken bu paylar, satış yapılarak elden çıkarılmış olup Şirketimizin sermaye azaltımı yapmasına da gerek kalmamıştır. Şirketimizin sermayesi 563.875.937 TL olup değişmeyecektir. 31.12.2021 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini oluşturan konunun ortadan kalkması ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile T.C. Sağlık Bakanlığı'nın "COVİD 19 virüsünün mutasyona uğraması sebebiyle ortaya çıkan omicron varyantının daha önce görülmemiş hızda yayıldığı" uyarıları doğrultusunda toplantının iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986774


BIST
-Foreks Haber Merkezi-