Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

08 Şubat 2022 - 19:24 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -279.450 1.087.486 106.696 11.009.372 13.471.916 45.396.020
Transferler
10.000.000 744.849 -106.696 2.727.067 -13.471.916
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-298.788 22.189.563 21.890.775
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -578.238 1.832.335 106.696 13.736.439 22.189.563 67.286.795 67.286.795
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -578.238 1.832.335 106.696 13.736.439 22.189.563 67.286.795
Transferler
-106.696 22.296.259 -22.189.563
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-615.199 54.155.781 53.540.582
Sermaye Arttırımı
8.000.000 116.667.204 124.667.204
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 116.667.204 -1.193.437 1.832.335 36.032.698 54.155.781 245.494.581 245.494.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.135.460 27.662.950
Dönem Karı (Zararı)
51.382.192 22.189.563
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.400.239 1.895.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[8-9-10-11] 5.770.116 1.649.527
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
87.525 78.078
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[4] 87.525 78.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.768.231 699.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[16] 1.507.071 690.648
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 261.160 9.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[25-26] -12.350 20.345
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.683.704
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[9] -1.683.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[17] -529.579 -552.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-646.971 3.578.195
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 24.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[4] -34.576.726 -3.450.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 8.677.145 -6.587.905
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.651.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.677.145 -9.239.541
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[7] -750.029 14.033.906
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[13] -447.963 748.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[4] 19.540.521 -1.242.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[16] 531.889 -131.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 0 -14.660
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -14.660
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[13] 8.569.503 59.733
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.191.311 138.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
[15] -2.098.301 371.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[15] -93.010 -232.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.135.460 27.662.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.083.479 -29.184.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 77.246
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 77.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[10-11] -124.583.499 -35.661.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[9] 5.500.020 6.400.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.937.477 7.433.396
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.400.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.400.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.934.250 48.403.151
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 89.934.250 48.403.151
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.396.773 -40.969.755
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -93.673.088 -40.895.744
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] 276.315 -74.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.989.458 5.912.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.989.458 5.912.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 8.417.053 2.504.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 68.406.511 8.417.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 68.406.511 8.417.053
Ticari Alacaklar
[4] 55.339.725 20.850.524
Diğer Alacaklar
[6] 583.599 9.260.744
Stoklar
[7] 5.120.226 3.265.196
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 1.301.328 1.281.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 72.288 11.842
Diğer Dönen Varlıklar
[15] 2.895.615 652.073
ARA TOPLAM
133.719.292 43.739.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.719.292 43.739.369
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[9] 4.325.000 8.154.365
Maddi Duran Varlıklar
[10] 963.307 710.439
Kullanım Hakkı Varlıkları
[8] 995.228 1.206.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[11] 159.061.224 40.276.423
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
153.252.814 40.269.180
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.808.410 7.243
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 19.067 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[17] 1.396.735 867.156
Diğer Duran Varlıklar
194.663 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.955.224 51.214.848
TOPLAM VARLIKLAR
300.674.516 94.954.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 279.457 585.662
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
279.457 585.662
Banka Kredileri
0 183.989
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
279.457 401.673
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 3.947.800 4.548.508
Ticari Borçlar
[4] 35.171.882 15.480.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[16] 817.884 285.995
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 8.636.119 75.772
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[17] 0 1.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
518.083 167.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 247.773 158.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 270.310 9.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 723.581 135.696
ARA TOPLAM
50.094.806 21.281.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.094.806 21.281.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 2.547.660 5.266.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.547.660 5.266.630
Banka Kredileri
1.506.393 4.472.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.041.267 793.790
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.537.469 1.119.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 2.537.469 1.119.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.085.129 6.386.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.179.935 27.667.422
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.494.581 67.286.795
Ödenmiş Sermaye
38.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
116.667.204 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.193.437 -578.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.193.437 -578.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.193.437 -578.238
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.832.335 1.832.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.032.698 13.843.135
Net Dönem Karı veya Zararı
54.155.781 22.189.563
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.494.581 67.286.795
TOPLAM KAYNAKLAR
300.674.516 94.954.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[19] 164.195.110 86.477.819
Satışların Maliyeti
[19] -103.585.575 -63.614.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.609.535 22.862.978
BRÜT KAR (ZARAR)
60.609.535 22.862.978
Genel Yönetim Giderleri
[20] -6.256.031 -1.204.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[21] 191.879 307.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[22] -547.718 -336.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.997.665 21.630.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[23] 2.241.691 384.449
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.239.356 22.015.094
Finansman Gelirleri
[24] 22.132.492 3.553.868
Finansman Giderleri
[25] -23.610.031 -3.649.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.761.817 21.919.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[17] -606.036 270.296
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-951.854 -197.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
345.818 468.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.155.781 22.189.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.155.781 22.189.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
54.155.781 22.189.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
[18] -615.199 -298.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-798.960 -383.062
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
183.761 84.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-615.199 -298.788
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.540.582 21.890.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.540.582 21.890.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000509


BIST
-Foreks Haber Merkezi-