Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28 Şubat 2022 - 22:03 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882
Transferler
-977.214 1.588.702 -611.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-308.826 -308.826 -308.826 18.241.984 17.933.158 24.425 17.957.583
Dönem Karı (Zararı)
18.241.984 18.241.984 28.541 18.270.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-308.826 -308.826 -308.826 -308.826 -4.116 -312.942
Kar Payları
-14.029 -14.029
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436
Transferler
18.241.984 -18.241.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-458.629 -458.629 -458.629 14.829.226 14.829.226 14.829.226 21.273.378 35.643.975 38.174 35.682.149
Dönem Karı (Zararı)
21.273.378 21.273.378 33.773 21.307.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-458.629 -458.629 -458.629 14.829.226 14.829.226 14.829.226 14.370.597 4.401 14.374.998
Kar Payları
-5.660 -5.660
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 14.829.226 14.829.226 14.829.226 46.630.084 257.342.322 21.273.378 403.157.775 89.150 403.246.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.840.686 20.474.123
Dönem Karı (Zararı)
21.307.151 18.270.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.692.317 18.780.964
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 24.296.759 21.844.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
908.149 703.853
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 908.149 703.853
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.842.949 6.580.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.854.412 3.144.337
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.000 -1.952.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.940.537 5.387.895
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.464.531 -1.551.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.631.016 -3.743.364
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.095.547 3.583.511
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.1 0 -1.391.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 4.732.539 3.814.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.051.780 1.112.779
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.051.780 1.112.779
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-583.844 -2.171.526
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 8.486.215 4.158.383
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.403.201 -15.709.967
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.403.201 -15.709.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.205.361 -7.816.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.930.522 -37.646.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.684 -2.328.777
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.256.692 8.844.760
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.890.084 -8.459.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.730.554 28.835.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.187.691 3.222.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
382.758 -284.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.254.762 -1.019.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.637.520 735.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.205.893 29.235.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.818.201 -1.444.194
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.587.718 -3.710.739
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -7.234.240 -4.422.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1 5.366 816.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.497.707 -886.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.429.054 17.072.911
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.429.054 17.072.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.584.636 -21.676.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.584.636 -21.676.948
Alınan Faiz
2.657.875 3.717.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.731.185 -8.109.273
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.665.176 475.284
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 165.665.176 475.284
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.695.176 -475.284
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -17.695.176 -475.284
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -16.721.984 -7.959.486
Ödenen Temettüler
-5.660 -14.029
Ödenen Faiz
-3.511.171 -135.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.392.792 11.478.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.392.792 11.478.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.109.809 65.631.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.502.601 77.109.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.526.831 77.160.900
Ticari Alacaklar
8.1 161.741.392 126.724.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 277.963 50.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
161.463.429 126.673.632
Diğer Alacaklar
9.1 0 460.645
Türev Araçlar
6 18.536.532 0
Stoklar
11 136.986.738 52.730.046
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.628.087 5.188.750
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 12.022.673 1.767.911
ARA TOPLAM
457.442.253 264.032.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
457.442.253 264.032.637
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 5.664.080 5.149.750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.840.155 16.256.311
Maddi Duran Varlıklar
13 220.866.306 184.905.564
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 13.049.853 14.984.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.602.670 1.839.528
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.581.965 4.131.218
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.380.771 624.540
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
275.985.800 227.891.855
TOPLAM VARLIKLAR
733.428.053 491.924.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
165.006.994 10.341.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
165.006.994 10.341.949
Banka Kredileri
5.1 149.124.167 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 15.882.827 10.341.949
Ticari Borçlar
8.2 111.185.781 71.611.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 13.754.890 5.150.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
97.430.891 66.461.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.308.180 2.151.558
Diğer Borçlar
9.2 2.502.048 4.689.739
Türev Araçlar
6 0 1.051.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.359.485 4.721.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 4.040.672 867.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.704.812 8.585.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.891.925 4.173.139
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.812.887 4.412.068
ARA TOPLAM
310.107.972 104.021.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.107.972 104.021.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.222.047 8.265.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.222.047 8.265.630
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 2.222.047 8.265.630
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.422.270 12.066.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.422.270 12.066.825
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 3.428.839 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.073.156 20.332.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
330.181.128 124.354.056
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
403.157.775 367.513.800
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.240.517 -2.781.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.240.517 -2.781.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.240.517 -2.781.888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.829.226 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14.829.226 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 46.630.084
Yasal Yedekler
42.786.127 42.786.127
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 257.342.322 239.100.338
Net Dönem Karı veya Zararı
21.273.378 18.241.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.150 56.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
403.246.925 367.570.436
TOPLAM KAYNAKLAR
733.428.053 491.924.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 618.750.153 380.243.006
Satışların Maliyeti
21 -553.125.880 -337.921.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.624.273 42.321.837
BRÜT KAR (ZARAR)
65.624.273 42.321.837
Genel Yönetim Giderleri
22.1 -46.708.430 -40.369.318
Pazarlama Giderleri
22.2 -6.452.504 -6.607.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1 11.297.422 7.438.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2 -3.022.233 -4.062.024
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.738.528 -1.278.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.053.907 16.242.286
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-902.782 112.331
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 583.844 2.171.526
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.473.497 17.247.665
Finansman Gelirleri
26 36.491.443 23.506.896
Finansman Giderleri
27 -31.171.574 -18.325.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.793.366 22.428.908
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.486.215 -4.158.383
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.407.358 -5.485.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.921.143 1.326.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.307.151 18.270.525
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.307.151 18.270.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.773 28.541
Ana Ortaklık Payları
21.273.378 18.241.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-454.228 -312.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -567.784 -391.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113.556 78.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 113.556 78.236
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.829.226 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.536.532 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6 18.536.532 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.707.306 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -3.707.306 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.374.998 -312.942
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.682.149 17.957.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.174 24.425
Ana Ortaklık Payları
35.643.975 17.933.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005529


BIST
-Foreks Haber Merkezi-