Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15 Mart 2022 - 18:19 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
821.062 -126.446 -2.399.668 -1.705.052 0 -1.705.052
Sermaye Arttırımı
12.500
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-16.385.576 -16.385.576 0 -16.385.576
Dönem Sonu Bakiyeler
19 12.500 0 821.062 -126.446 0 -16.385.576 -2.399.668 -18.078.128 0 -18.078.128
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 12.500 0 821.062 -126.446 0 -16.385.576 -2.399.668 -18.078.128 0 -18.078.128
Transferler
10.000 -2.409.668 2.399.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.009.230 -367.798 29.091.207 29.732.639 0 29.732.639
Sermaye Arttırımı
199.987.500 199.987.500 0 199.987.500
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
67.500.000 1.013.735.492 1.081.235.492 0 1.081.235.492
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-21.529.404 -21.529.404 0 -21.529.404
Dönem Sonu Bakiyeler
19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -494.244 10.000 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 0 1.271.348.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.086.500.357 -11.453.620
Dönem Karı (Zararı)
29.091.207 -2.399.668
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.091.207 -2.399.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.744.376 8.855.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.121.272 893.936
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 2.587.831 356.698
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.038.716 8.380.819
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 -2.435.846 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 12.509.835 -775.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.123.383.246 -17.484.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 41.522.173 87.593.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.213.888 -18.560
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.157.869.542 164.618.280
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6-10 -452.151.867 145.690.672
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 82.296.247 -8.708.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -17.036 -99.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.491.335 -1.153.912
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 515.594.589 -418.868.053
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.035.257 13.461.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.085.547.663 -11.028.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -952.694 -424.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-459.344.537 4.246.152
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-9.900 -4.990
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -465.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 285.057 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -828.004 -296.361
Alınan Faiz
6.208.310 4.547.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.788.813.386 7.707.858
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 1.081.235.492 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 199.987.500 12.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 441.554.641 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
66.205.347 20.623.680
Ödenen Faiz
-169.594 -12.928.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.968.492 500.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.968.492 500.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 887.687 387.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 243.856.179 887.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 243.856.179 887.687
Finansal Yatırımlar
4 467.435.845 0
Ticari Alacaklar
55.254.254 97.397.331
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 6.764.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 55.254.254 90.632.825
Diğer Alacaklar
127.384 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 127.384 0
Stoklar
9 1.938.118.127 783.114.907
Peşin Ödenmiş Giderler
264.816.517 71.482.444
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 89.427.092 33.903.386
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 175.389.425 37.579.058
Diğer Dönen Varlıklar
18 18.359.979 17.877.485
ARA TOPLAM
2.987.968.285 970.759.854
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.987.968.285 970.759.854
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.817.680 731.176
Maddi Duran Varlıklar
12 15.532.423 8.080.054
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.374.341 489.176
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 463.953 284.523
Peşin Ödenmiş Giderler
400.600.841 141.783.047
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 400.600.841 141.783.047
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 5.760.016
Diğer Duran Varlıklar
18 153.754.623 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
574.543.861 157.127.992
TOPLAM VARLIKLAR
3.562.512.146 1.127.887.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.019.308 320.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.019.308 320.454
Banka Kredileri
27 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 1.019.308 320.454
Ticari Borçlar
100.128.852 21.612.341
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.910.106 9.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 96.218.746 21.603.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 345.117 362.153
Diğer Borçlar
8 18.429.351 769.004
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 48.007
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 857
Kısa Vadeli Karşılıklar
242.282 93.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 242.282 93.879
ARA TOPLAM
120.164.910 23.206.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.164.910 23.206.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
442.850.503 149.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
442.850.503 149.428
Banka Kredileri
27 441.554.641 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 1.295.862 149.428
Diğer Borçlar
325.929.254 239.889.401
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 310.577.966 233.744.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.351.288 6.144.409
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.397.333.566 881.690.970
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 8.950.325 3.126.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.388.383.241 878.564.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.885.814 1.029.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.178.888 465.170
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.706.926 564.310
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.170.999.137 1.122.759.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.291.164.047 1.145.965.974
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.271.348.099 -18.078.128
Ödenmiş Sermaye
267.500.000 12.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.013.735.492 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.336.048 694.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.336.048 694.616
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.830.292 821.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-494.244 -126.446
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-40.324.648 -16.385.576
Net Dönem Karı veya Zararı
29.091.207 -2.399.668
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.271.348.099 -18.078.128
TOPLAM KAYNAKLAR
3.562.512.146 1.127.887.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 811.406.920 32.559.375
Satışların Maliyeti
20 -752.701.768 -24.934.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.705.152 7.625.153
BRÜT KAR (ZARAR)
58.705.152 7.625.153
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.305.508 -129.378
Pazarlama Giderleri
21 -23.373.527 -5.342.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.480.589 3.364.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.118.732 -221.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.387.974 5.295.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.804.928 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22 -612.388 -79.957
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.580.514 5.215.125
Finansman Gelirleri
24 6.286.366 4.547.503
Finansman Giderleri
24 -265.838 -12.938.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.601.042 -3.175.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.509.835 775.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -951.837 -425.508
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -11.557.998 1.201.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.091.207 -2.399.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.091.207 -2.399.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26 29.091.207 -2.399.668
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,20200000 -191,97000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 641.432 694.616
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.009.230 821.062
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-367.798 -126.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
641.432 694.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.732.639 -1.705.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.732.639 -1.705.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010701


BIST
-Foreks Haber Merkezi-