Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Mart 2022 - 21:01 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılına ait Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GUBRF, TRAGUBRF91E2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GUBRF, TRAGUBRF91E2 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 523.125.635,00 TL Konsolide Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık Payları) elde etmiştir. Yasal Kayıtlara Göre Net Dönem Karı ise 755.928.336,79 TL'dir.
Yasal Kayıtlara Göre elde edilen 755.928.336,79 TL Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 30.maddesi ve TTK'ya uygun olarak öncelikle 362.132.883,58 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi, daha sonra 14.343.914,61 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 379.451.538,60 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına
SPK'ya Göre hazırlanan finansal tablolara göre ise, 523.125.635,00 TL Net Dönem Kârından (Ana Ortaklık Payları) 14.343.914,61 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 508.781.720,39 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına
Bu çerçevede ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nun Yönetim Kurulu önerisi olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 334.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 52.456.085
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 608.263.683 808.231.984,24
4. Vergiler ( - ) 138.474.285 52.303.647,45
5. Net Dönem Kârı 523.125.635 755.928.336,79
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 362.132.883,58
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 14.343.914,61 14.343.914,61
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 508.781.720,39 379.451.538,6
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 508.781.720,39 379.451.538,6
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.508.968,52 1.508.968,52
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 510.290.688,91 380.960.507,12
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 508.781.720,39 379.451.538,6
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
-

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013563


BIST
-Foreks Haber Merkezi-