Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

22 Nisan 2022 - 18:16 borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bağ ve Tarla
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli, Çankaya Mevkii, 10.559 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
172.440.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,7
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%67,8
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,5
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%1,4
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0.03%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,8
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.04.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış amacı kaynakların işletme faaliyetlerine kazandırılması olup ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisi olması beklenmektedir
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
163.208.675
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Sağlanacak nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacaktır
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Karşı Taraf
Fırat Tahin ve Susam San. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/04/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
11.02.2022/2022REVB2
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB GayriMenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
114.450.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Ankara ili Çankaya ilçesi Balgat'ta yer alan Şirketimize ait taşınmaz, Fırat Tahin ve Susam San. A.Ş.'ye, 172.440.000 TL bedel ile satılmıştır. 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023163


BIST

-Foreks Haber Merkezi-