Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25 Nisan 2022 - 14:36 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 1. Taksit 0,3125000 31,25 10 0,2812500 28,125
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 2. Taksit 0,3125000 31,25 10 0,2812500 28,125
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 TOPLAM 0,6250000 62,5 10 0,5625000 56,25
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 1. Taksit 0,3125000 31,25 10 0,2812500 28,125
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 2. Taksit 0,3125000 31,25 10 0,2812500 28,125
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 TOPLAM 0,6250000 62,5 10 0,5625000 56,25
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 1. Taksit 0,3125000 31,25 10 0,2812500 28,125
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 2. Taksit 0,3125000 31,25 10 0,2812500 28,125
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 TOPLAM 0,6250000 62,5 10 0,5625000 56,25

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 16.05.2022 16.05.2022 18.05.2022 17.05.2022
2. Taksit 18.07.2022 18.07.2022 20.07.2022 19.07.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 0 0
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.03.2022 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 51.871.360 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 32.086.147 TL kâr edilmiş olduğu, Şirketin kâr dağıtım politikası dikkate alınarak, 2021 yılı için15.000.000 kâr dağıtılmasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin önerisi kabul edilerek kar dağıtım tarihine ilişkin verilen önerge doğrultusunda kar dağıtımı ödemesinin 16.05.2022 ve 18.07.2022 tarihlerinde 2 eşit taksit şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.604.307

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 70.262.294 42.702.767
4. Vergiler ( - ) -18.390.934 -10.616.620
5. Net Dönem Kârı 51.871.360 32.086.147
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -25.650
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -1.604.307 -1.604.307
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 50.267.053 30.456.190
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 50.267.053 30.456.190
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 50.267.053 30.456.190
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 15.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.380.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.433.375 49 0,5625 56,25
B Grubu 9.849.375 49 0,5625 56,25
C Grubu 1.217.250 49 0,5625 56,25
TOPLAM 13.500.000 49 0,5625 56,25

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023458


BIST

-Foreks Haber Merkezi-