Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27 Nisan 2022 - 18:30 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2022
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

MİA TEKNOLOJİ A. Ş. FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN   
KARAR TARİHİ: 27/04/2022  
KARAR SAYISI: 2022/10  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜ'NÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 
a)   Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021 tarihli konsolide olmayan finansal durum tablosu ile karşılaştırmalı bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 31 Mart 2022 tarihli konsolide olmayan finansal durum tablosu, bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak 2021-31 Mart 2021 dönemi ile karşılaştırmalı  1 Ocak 2022-31 Mart 2022 dönemi konsolide olmayan kâr veya zarar tablosu, konsolide olmayan ek finansal tablolar, 31 Mart 2022 tarihli dipnotlar ile 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,  
b)   Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu özet konsolide olmayan finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  
 c)  Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.  
                            
 Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024438


BIST
-Foreks Haber Merkezi-