Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

27 Nisan 2022 - 18:30 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -578.238 1.832.335 106.696 13.736.439 22.189.563 67.286.795 0 67.286.795
Transferler
22.189.563 -22.189.563
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
369.152 10.328.098 10.697.250
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -209.086 1.832.335 106.696 35.926.002 10.328.098 77.984.045 0 77.984.045
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 116.667.204 -1.193.437 1.832.335 36.032.698 54.155.781 245.494.581 0 245.494.581
Transferler
54.155.781 -54.155.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
311.114 25.653.970 25.965.084
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 116.667.204 -882.323 1.832.335 90.188.479 25.653.970 271.459.665 0 271.459.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.599.215 3.733.671
Dönem Karı (Zararı)
25.653.970 10.287.433
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.879.118 155.928
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[9-10-11-12] 4.142.928 929.222
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-80.622 -259.335
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -80.622 -259.335
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.371 -355.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 115.371 -355.310
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[18] -1.298.559 -158.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.132.303 -6.709.690
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
[4] -19.194.093 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -2.912.095 -4.716.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.912.095 -4.716.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -17.512 -6.333.007
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -6.300.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.512 -32.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[8] 1.732.576 469.826
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[14] -7.847.306 784.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -5.343.088 -2.684.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.343.088 -2.684.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[17] 311.733 563.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 188.158 6.118.088
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
188.158 6.118.088
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[14] 2.167.468 -76.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.144 -835.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
[16] -325.007 -1.127.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[16] 106.863 292.081
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.599.215 3.733.671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.112.731 -7.727.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11-12] -26.112.731 -13.227.529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[10] 0 5.500.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.588.665 5.421.625
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.588.665 5.421.625
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 10.588.665 5.421.625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.123.281 1.427.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.123.281 1.427.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 68.406.511 8.417.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 50.283.230 9.844.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 50.283.230 68.406.511
Finansal Yatırımlar
[4] 19.194.093 0
Ticari Alacaklar
[5] 58.332.442 55.339.725
Diğer Alacaklar
[7] 601.111 583.599
Stoklar
[8] 3.387.650 5.120.226
Peşin Ödenmiş Giderler
[14] 8.124.494 1.301.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[15] 109.996 72.288
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 3.116.854 2.895.615
ARA TOPLAM
143.149.870 133.719.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
143.149.870 133.719.292
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[10] 4.325.000 4.325.000
Maddi Duran Varlıklar
[11] 1.083.127 963.307
Kullanım Hakkı Varlıkları
[9] 880.334 995.228
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[12] 181.026.101 159.061.224
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
174.551.730 153.252.814
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.474.371 5.808.410
Peşin Ödenmiş Giderler
[14] 13.873 19.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[18] 2.695.294 1.396.735
Diğer Duran Varlıklar
[16] 1.290.057 194.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
191.313.786 166.955.224
TOPLAM VARLIKLAR
334.463.656 300.674.516
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 10.492.910 279.457
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.492.910 279.457
Banka Kredileri
10.099.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
393.910 279.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 4.378.003 3.947.800
Ticari Borçlar
[5] 30.016.952 35.171.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[17] 1.129.617 817.884
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[14] 10.803.587 8.636.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
159.018
Kısa Vadeli Karşılıklar
649.239 518.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 378.929 247.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[13] 270.310 270.310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 360.312 723.581
ARA TOPLAM
57.989.638 50.094.806
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.989.638 50.094.806
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 2.492.669 2.547.660
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.492.669 2.547.660
Banka Kredileri
1.696.581 1.506.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
796.088 1.041.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.521.684 2.537.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 2.521.684 2.537.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.014.353 5.085.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.003.991 55.179.935
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklş Sermaye
38.000.000 38.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
116.667.204 116.667.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-882.323 -1.193.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-882.323 -1.193.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-882.323 -1.193.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.832.335 1.832.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
90.188.479 36.032.698
Net Dönem Karı veya Zararı
25.653.970 54.155.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
271.459.665 245.494.581
TOPLAM KAYNAKLAR
334.463.656 300.674.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[20] 61.421.457 21.573.168
Satışların Maliyeti
[20] -36.094.026 -10.345.296
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.327.431 11.227.872
BRÜT KAR (ZARAR)
25.327.431 11.227.872
Genel Yönetim Giderleri
[21] -3.186.347 -1.331.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[22] 157.214 289.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.298.298 10.185.611
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[23] 0 499.980
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.298.298 10.685.591
Finansman Gelirleri
[24] 10.265.106 2.418.336
Finansman Giderleri
[25] -8.161.288 -3.027.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.402.116 10.076.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[18] 1.251.854 211.382
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-159.018 -40.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.410.872 252.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.653.970 10.287.433
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.653.970 10.287.433
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.653.970 10.287.433
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
[19] 311.114 369.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
423.427 462.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-112.313 -93.398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
311.114 369.152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.965.084 10.656.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.965.084 10.656.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024439


BIST
-Foreks Haber Merkezi-