Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05 Mayıs 2022 - 18:36 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 12.500 821.062 126.446 -16.385.576 -2.399.668 -18.078.128 0 -18.078.128
Transferler
10.000 -2.409.668 2.399.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.446 1.557.298 1.614.744 0 1.614.744
Sermaye Arttırımı
49.437.500 49.437.500 0 49.437.500
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.392.516 -2.392.516 0 -2.392.516
Dönem Sonu Bakiyeler
19 49.450.000 821.062 -69.000 10.000 -21.187.760 1.557.298 30.581.600 0 30.581.600
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -494.244 10.000 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 0 1.271.348.099
Transferler
2.136.580 26.954.627 -29.091.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
223.961 12.920.473 13.144.434 0 13.144.434
Dönem Sonu Bakiyeler
19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -270.283 2.146.580 -13.370.021 12.920.473 1.284.492.533 0 1.284.492.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-307.897.716 10.253.775
Dönem Karı (Zararı)
12.920.473 1.557.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.797.086 -2.586.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 264.048 275.877
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 812.449 39.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
762.449 10.872
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.000 28.215
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.342.609 -2.136.548
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.530.974 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.530.974 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgi 0
Stoklarda-249.730.027 -20.493.298 -5.910.885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-307.771.652 10.471.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-126.064 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -217.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
156.644.220 2.008.010
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
211.260.545 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-56.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-355.814 -151.741
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -355.814 -151.741
Alınan Faiz
1.739.489 2.159.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.697.517 -10.784.163
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 49.437.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.001.168 0
Kredilerden Nakit Girişleri
57.000.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.168 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-133.301.805 -60.210.068
Ödenen Faiz
-396.880 -11.595
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-227.951.013 1.477.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-227.951.013 1.477.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 243.856.179 887.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.905.166 2.365.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.905.166 243.856.179
Finansal Yatırımlar
4 325.706.274 467.435.845
Ticari Alacaklar
7 63.569.974 55.254.254
Diğer Alacaklar
8 127.384 127.384
Stoklar
9 2.212.004.758 1.938.118.127
Peşin Ödenmiş Giderler
292.073.725 264.816.517
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 115.604.139 89.427.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.930.098.893 2.987.968.285
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.808.690 1.817.680
Maddi Duran Varlıklar
12 15.648.980 15.532.423
Kullan 518.758.143 400.600.841
Diğer Duran Varlıklar
18 171.826.647 153.754.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
717.864.957 574.543.861
3.880.832 1.019.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.880.832 1.019.308
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 3.880.832 1.019.308
Diğer Finansal Yükümlülükler
27 1.168 0
Ticari Borçlar
93.946.512 100.128.852
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 399.149 242.282
ARA TOPLAM
102.581.863 120.164.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.581.863 120.164.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
524.973.812 442.850.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

-Foreks Haber Merkezi-