Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

06 Mayıs 2022 - 18:23 borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.665.426 3.747.345
Satışların Maliyeti
-5.821.630 -2.480.414
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.843.796 1.266.931
BRÜT KAR (ZARAR)
2.843.796 1.266.931
Genel Yönetim Giderleri
-364.179 -193.255
Pazarlama Giderleri
-1.153.441 -590.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 252.160 80.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -250.342 -75.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.327.994 487.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 37.474 6.425
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -313 -6.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -205 -333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.364.950 487.485
Finansman Gelirleri
20 1.135.370 478.441
Finansman Giderleri
20 -1.344.476 -366.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.155.844 599.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-454.933 -176.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-399.087 -184.642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -55.846 7.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
700.911 422.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
700.911 422.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.971 19.299
Ana Ortaklık Payları
22 629.940 403.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,02476500 0,01585000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.840 557.188
Dönem Karı (Zararı)
700.911 422.487
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
700.911 422.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.057.043 373.976
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
394.805 250.298
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-32.701 7.528
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.095 12.819
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-270 -1.716
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-20.336 -3.575
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.831 48.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.831 48.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
316.322 75.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -31.040 -47.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 347.362 123.236
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-61.898 -191.064
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-75.927 -1.491
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-75.927 -1.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 205 333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
454.933 176.885
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -16.825 3.311
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -16.825 3.311
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.298 4.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.613.247 -61.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.083.613 -791.697
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.845 36.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.007.768 -828.459
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.520.855 -360.509
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.621.666 865.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
706.591 218.426
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.915.075 647.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
369.555 225.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
369.555 225.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.707 735.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-56.286 -39.302
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-261.187 -130.865
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
219.606 -7.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.310.316 -276.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.833 3.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-867.092 -296.222
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -835.897 -282.730
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -31.195 -13.492
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-478.057 16.337
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.279.144 -785.072
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.873
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.772.787 186.554
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.100.649 -611.109
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -42.539 -38.384
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
9.075 -521
Ödenen Temettüler
-211.167
Ödenen Faiz
7 -311.697 -157.959
Alınan Faiz
31.040 47.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.015.668 -504.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
665.870 460.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.681.538 -43.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.141.603 4.660.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.823.141 4.616.880


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.823.141 4.141.603
Finansal Yatırımlar
5 551.701 73.644
Ticari Alacaklar
3.965.934 1.870.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 307.538 231.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.658.396 1.638.533
Diğer Alacaklar
8 28.178 23.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 28.178 23.205
Türev Araçlar
6 181.913 41.102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 181.913 41.102
Stoklar
5.021.896 2.500.771
Peşin Ödenmiş Giderler
9 972.052 1.220.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 972.052 1.220.514
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
309.690 336.701
Diğer Dönen Varlıklar
17 511.640 505.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 511.640 505.638
ARA TOPLAM
19.366.145 10.713.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.366.145 10.713.404
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
99.374 94.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.374 94.315
Türev Araçlar
6 11.036 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 11.036 0
Maddi Duran Varlıklar
11 13.154.453 12.002.586
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 261.706 252.641
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.847.029 9.328.997
Şerefiye
13 5.315.050 5.072.775
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.531.979 4.256.222
Peşin Ödenmiş Giderler
9 119.781 68.797
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 119.781 68.797
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 397.364 325.501
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.890.743 22.072.837
TOPLAM VARLIKLAR
43.256.888 32.786.241
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.604.995 830.114
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.604.995 830.114
Banka Kredileri
7 1.604.995 830.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 646.300 537.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 646.300 537.671
Banka Kredileri
586.727 481.461
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
59.573 56.210
Ticari Borçlar
6.794.955 3.957.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.866.347 936.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.928.608 3.020.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
78.230 77.394
Diğer Borçlar
1.400.809 1.333.443
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 84.740 405.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.316.069 928.437
Türev Araçlar
6 153.827 151.678
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 153.827 151.678
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
235.753 115.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
212.517 171.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
212.517 171.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 282.217 307.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 282.217 307.540
ARA TOPLAM
11.409.603 7.482.502
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.409.603 7.482.502
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 13.076.496 8.023.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.076.496 8.023.148
Banka Kredileri
12.799.603 7.759.678
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
276.893 263.470
Ticari Borçlar
2.150 2.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.150 2.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
248.775 236.176
Türev Araçlar
6 655.420 708.423
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 655.420 708.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.481.560 1.364.149
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.464.401 10.333.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.874.004 17.816.399
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.251.301 13.055.214
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
98.792 98.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-72.144 -72.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.144 -72.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.926 -81.926
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.931.978 7.365.831
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.895.077 10.904.236
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.963.099 -3.538.405
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-487.588 -670.341
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.475.511 -2.868.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 282.565 281.858
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.134.358 2.863.653
Net Dönem Karı veya Zararı
629.940 2.271.412
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.131.583 1.914.628
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.382.884 14.969.842
TOPLAM KAYNAKLAR
43.256.888 32.786.241


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641
Transferler
19.841 -19.841 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.028.970 -303.681 1.232.671 -829.483 1.128.477 201.505 1.329.982
Dönem Karı (Zararı)
0 403.188 403.188 19.299 422.487
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.028.970 -303.681 1.232.671 -1.232.671 725.289 182.206 907.495
Kar Payları
-211.167 0 -211.167 0 -211.167
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 5.399.100 -1.237.895 226.524 3.358.238 403.188 8.579.721 1.275.735 9.855.456
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 10.904.236 -3.538.405 281.858 2.863.653 2.271.412 13.055.214 1.914.628 14.969.842
Transferler
707 -707 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
990.841 -424.694 2.271.412 -1.641.472 1.196.087 216.955 1.413.042
Dönem Karı (Zararı)
0 629.940 629.940 70.971 700.911
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
990.841 -424.694 2.271.412 -2.271.412 566.147 145.984 712.131
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 11.895.077 -3.963.099 282.565 5.134.358 629.940 14.251.301 2.131.583 16.382.884


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
700.911 422.487
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
712.131 907.495
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.136.825 1.211.176
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.136.825 1.211.176
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
225.102 -57.604
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
225.102 -57.604
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-759.309 -319.420
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-759.309 -319.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109.513 73.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
109.513 73.343
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
712.131 907.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.413.042 1.329.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
216.955 201.505
Ana Ortaklık Payları
1.196.087 1.128.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027361


BIST

-Foreks Haber Merkezi-