Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2022 - 18:31 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436
Transferler
18.241.984 -18.241.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.267.882 -2.267.882 4.286 -2.263.596
Dönem Karı (Zararı)
-2.267.882 -2.267.882 4.286 -2.263.596
Kar Payları
-5.660 -5.660
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 -2.267.882 365.245.918 55.262 365.301.180
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 14.829.226 14.829.226 14.829.226 46.630.084 257.342.322 21.273.378 403.157.775 89.150 403.246.925
Transferler
21.273.378 -21.273.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.681.063 -15.681.063 -15.681.063 -14.450.562 -30.131.625 8.838 -30.122.787
Dönem Karı (Zararı)
-14.450.562 -14.450.562 8.838 -14.441.724
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.681.063 -15.681.063 -15.681.063 -15.681.063 -15.681.063
Kar Payları
-50.201 -50.201
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 -851.837 -851.837 -851.837 46.630.084 278.615.700 -14.450.562 373.026.150 47.787 373.073.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.245.804 -4.057.839
Dönem Karı (Zararı)
-14.441.724 -2.263.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.531.934 8.947.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 6.676.134 5.772.613
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.765 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 3.765 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.953.731 4.118.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
663.628 489.374
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.000 -12.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.270.103 3.641.068
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.945.164 -31.613
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -766.561 -1.043.676
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.711.725 1.012.063
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 644.757 952.462
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.051.780
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
142.269 -274.822
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.833.886 -537.831
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.631.707 -8.040.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.530.747 16.038.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.091.236 -819.937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-69.513.393 -27.032.599
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.089.826 -2.128.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.986.350 6.883.353
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.136.867 -3.078.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-320.556
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.205.000 -874.600
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -4.185.978 -1.505.987
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
63.858.429 -2.940.632
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.680.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 148.680.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.450.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -69.450.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
125.203.112 161.741.392
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.322.115 277.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
117.880.997 161.463.429
Diğer Alacaklar
9.1 15.828 0
Türev Araçlar
6 0 18.536.532
Stoklar
11 206.500.131 136.986.738
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.888.507 2.628.087
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 32.827.985 12.022.673
ARA TOPLAM
509.242.915 457.442.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
509.242.915 457.442.253
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 6.739.488 5.664.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.697.886 16.840.155
Maddi Duran Varlıklar
13 266.473.532 220.866.306
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 8.538.068 13.049.853
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.473.443 1.602.670
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.411.371 15.581.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 9.735.230 2.380.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
329.069.018 275.985.800
TOPLAM VARLIKLAR
838.311.933 733.428.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
240.566.703 165.006.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
240.566.703 165.006.994
Banka Kredileri
5.1 230.673.722 149.124.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 9.892.981 15.882.827
Ticari Borçlar
8.2 172.122.678 111.185.781
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 15.688.831 13.754.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
156.433.847 97.430.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.407.834 2.308.180
Diğer Borçlar
9.2 4.638.915 2.502.048
Türev Araçlar
6 1.064.796 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.573.580 15.359.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.883.842 4.040.672
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 13.166.684 9.704.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.063.694 4.891.925
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.102.990 4.812.887
ARA TOPLAM
447.425.032 310.107.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
447.425.032 310.107.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.783.217 2.222.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.783.217 2.222.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 2.783.217 2.222.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.029.747 14.422.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.029.747 14.422.270
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 3.428.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.812.964 20.073.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
465.237.996 330.181.128
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
373.026.150 403.157.775
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.240.517 -3.240.517
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.240.517 -3.240.517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.240.517 -3.240.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-851.837 14.829.226
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-851.837 14.829.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 46.630.084
Yasal Yedekler
42.786.127 42.786.127
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 278.615.700 257.342.322
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.450.562 21.273.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.787 89.150
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
373.073.937 403.246.925
TOPLAM KAYNAKLAR
838.311.933 733.428.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 141.875.765 96.410.982
Satışların Maliyeti
21 -138.224.367 -90.376.112
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.651.398 6.034.870
BRÜT KAR (ZARAR)
3.651.398 6.034.870
Genel Yönetim Giderleri
-17.881.593 -9.380.722
Pazarlama Giderleri
-1.514.064 -1.542.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1 1.228.824 1.025.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -641.095 -3.913.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.156.530 -7.776.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.413.325 34.095
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -142.270 274.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.885.475 -7.467.618
Finansman Gelirleri
24 14.264.735 7.967.939
Finansman Giderleri
25 -17.654.870 -3.301.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.275.610 -2.801.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.833.886 537.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.029.147 -705.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 6.863.033 1.243.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.441.724 -2.263.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.441.724 -2.263.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.838 4.286
Ana Ortaklık Payları
-14.450.562 -2.267.882
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-851.837 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.064.796 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6 -1.064.796 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
212.959 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 212.959 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-851.837 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.293.561 -2.263.596
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.838 4.286
Ana Ortaklık Payları
-15.302.399 -2.267.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028575


BIST
-Foreks Haber Merkezi-