Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

18 Mayıs 2022 - 23:50 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
20.282.578 20.282.578 21.210.293 41.492.871
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 624.870.867 262.056.082 1.100.537.204 703.210.552 1.803.747.756
Transferler
262.056.082 -262.056.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
988.031 123.907.593 123.229.701 248.125.325 93.597.864 341.723.189
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -109.414 -366.521.676 53.838.737 886.926.949 123.229.701 1.348.662.529 796.808.416 2.145.470.945
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Diğer Düzeltmeler
49.665.670 49.665.670 51.937.352 101.603.022
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 970.933.795 523.125.635 2.768.279.659 1.361.581.742 4.129.861.401
Transferler
523.125.635 -523.125.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
206.782.588
Dönem Karı (Zararı)
575.746.802 779.247.404 325.779.711 1.105.027.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.281.986
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -6.093.822 6.243.916 539.759.033 53.838.737 1.494.059.430 575.746.802 3.547.527.063 1.687.361.453 5.234.888.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.130.746.539 486.004.774
Dönem Karı (Zararı)
690.342.563 94.661.179
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
479.104.363 139.608.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 96.148.236 34.564.845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.747.863 4.157.594
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -345.958 118.104
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.093.821 4.039.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.097.152 6.370.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 41.646.269 6.693.848
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.450.883 -323.579
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
223.091.382 34.292.930
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
230.750.721 36.714.502
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-7.659.339 -2.421.572
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
39.511.539 85.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
86.746 85.785
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
39.424.793 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-21.833.771 -1.341.105
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 92.500.476 66.448.822
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158.514 -4.970.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 10 -158.514 -4.970.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.640.780 278.901.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.815.270 -116.259.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.503.114 -61.321.055
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.979.963 409.000.069
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.052.438.495 -109.425.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.614.929.883 23.638.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.629.802 437.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.882.525 10.187.358
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-540.837.037 43.455.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.812.523 79.188.337
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.252.087.706 513.171.514
Ödenen Faiz
-125.649.906 -7.146.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -51.604.938 -13.773.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 55.913.677 -6.246.882
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-198.902.003 -106.386.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 8.892.366 25.291.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -160.944.703 -56.510.250
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-46.849.666 -75.168.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.036.604 -469.135.163
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.341.200.000 300.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.027.163.396 -769.135.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.245.881.140 -89.516.919
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
78.884.313 122.676.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.324.765.453 33.159.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.171.491.537 657.508.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.496.256.990 690.667.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.505.680.861 1.179.720.584
Finansal Yatırımlar
17 234.936.812 191.032.590
Ticari Alacaklar
1.949.297.061 1.908.401.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 611.950.233 1.248.779.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.337.346.828 659.621.649
Diğer Alacaklar
317.974.681 230.134.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 317.974.681 230.134.594
Türev Araçlar
0 39.424.793
Stoklar
8 4.890.673.962 5.018.321.850
Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.549.171.366 590.944.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.507.247 52.859
Diğer Dönen Varlıklar
72.789.504 101.697.254
ARA TOPLAM
11.522.031.494 9.259.730.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.522.031.494 9.259.730.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17 25.912.606 22.967.162
Diğer Alacaklar
22.600.498 18.937.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 22.600.498 18.937.471
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
62.509.792 40.676.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
191.391.546 191.478.293
Maddi Duran Varlıklar
9 3.497.073.711 3.081.727.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 270.416.376 202.070.743
Şerefiye
138.764.868 119.358.609
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
131.651.508 82.712.134
Peşin Ödenmiş Giderler
19 326.234.219 232.022.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.396.138.748 3.789.879.650
TOPLAM VARLIKLAR
15.918.170.242 13.049.609.891
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.980.346.531 2.559.498.555
Ticari Borçlar
6.313.876.360 4.703.871.505
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 9.115.871 7.177.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.304.760.489 4.696.694.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 80.695.632 77.065.830
Diğer Borçlar
195.671.776 192.789.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 195.671.776 192.789.251
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 211.956.092 752.793.129
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 96.151.561 72.397.614
Kısa Vadeli Karşılıklar
333.632.707 240.567.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 58.376.185 51.430.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 275.256.522 189.136.960
ARA TOPLAM
10.212.330.659 8.598.983.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.212.330.659 8.598.983.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.643.908 8.354.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
373.725.739 338.204.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 373.725.739 338.204.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 90.581.420 75.809.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.951.067 422.368.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.683.281.726 9.021.351.512
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.547.527.063 2.718.613.989
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.089.882.094 886.381.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
543.879.145 547.161.131
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
549.972.967 549.972.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.093.822 -2.811.836
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.243.916 6.243.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
539.759.033 332.976.445
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
20 53.838.737 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.494.059.430 921.268.125
Net Dönem Karı veya Zararı
575.746.802 523.125.635
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.687.361.453 1.309.644.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.234.888.516 4.028.258.379
TOPLAM KAYNAKLAR
15.918.170.242 13.049.609.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.923.039.262 2.344.638.252
Satışların Maliyeti
13 -6.411.119.173 -1.798.877.419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.511.920.089 545.760.833
BRÜT KAR (ZARAR)
1.511.920.089 545.760.833
Genel Yönetim Giderleri
-69.299.831 -60.155.050
Pazarlama Giderleri
-202.382.150 -139.386.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 353.842.390 159.962.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -823.302.216 -273.052.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
770.778.282 233.129.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
158.514 5.923.634
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-240 -96.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
21.833.771 1.341.105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
792.770.327 240.297.626
Finansman Gelirleri
164.951.174 68.173.456
Finansman Giderleri
-250.131.700 -122.918.207
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
75.253.238 -24.442.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
782.843.039 161.110.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.500.476 -66.448.822
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -79.392.604 -4.770.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.107.872 -61.678.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
690.342.563 94.661.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
690.342.563 94.661.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
114.595.761 -28.568.522
Ana Ortaklık Payları
575.746.802 123.229.701
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 15 1,72400000 0,36900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.281.986 988.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.102.483 1.235.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
820.497 -247.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
417.966.538 246.073.979
Yabancı Para Çevrim Farkları
417.966.538 246.073.979
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
414.684.552 247.062.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.105.027.115 341.723.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
325.779.711 93.597.864
Ana Ortaklık Payları
779.247.404 248.125.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031333


BIST
-Foreks Haber Merkezi-