Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20 Mayıs 2022 - 18:30 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurulun Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.02.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres MÖVENPICK HOTEL ANKARA, SÖĞÜTÖZÜ, BEŞTEPELER MAH, YAŞAM CD. NO:1, YENİMAHALLE/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2021 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Komiteleri'nin üyeleri ile çalışma esaslarının belirlenmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirket Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021_Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021_Genel Kurul Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL TOPLANTISI ILAN METNI.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2022 tarihinde, saat 10.30'da Mövenpick Otel Söğütözü, Beştepeler Mahallesi, Yaşam Caddesi No:1, Yenimahalle/Ankara adresinde yapılmıştır. Genel Kurul'a ait dokümanlar Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel_Kurul_Toplanti_Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel_Kurul_Oylama_Sonuclari.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Fiziki_Hazirun_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 Hazirun_Listesi_Elektronik.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Malî Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulunca belirlenmiş olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10:30'da Mövenpick Hotel Ankara, Söğütözü, Beştepeler Mah, Yaşam Cd. No:1, Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031562


BIST

-Foreks Haber Merkezi-