Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

23 Mayıs 2022 - 09:45 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10. Maddesi uyarınca her mali yıl başlangıcında ilgili mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen ortaklıklar ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili taraflar arasındaki süreklilik arz eden işlemler yönetim kurulu kararına tabi olup, söz konusu kararın ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir. İlişkili taraf işlemlerine yönelik esasların belirlenmesi ve önemli nitelikte değişiklik olması halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınmalıdır.    Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya açıklanması gerekmektedir.    Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz kararında aşağıdaki hususlarda karar vermiştir: -TMS 24'de belirtilen ilişkili taraflarla olan önem arz eden her türlü işlemin Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu kararına bağlanmasına ve bu kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyelerin çoğunluğunun onayının olmaması halinde muhalefet gerekçesinin KAP'ta ilan edilip ilk Genel Kurul'da gündeme alınmasına,  -
Gerçekleştirilecek her türlü ilişkili taraf işlemlerinin piyasa koşulları dikkate alınarak makul ölçüde Şirket aleyhine sonuç doğurmayacak şekilde gerçekleştirilmesine,
-
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca gerek devam etmekte olan işlemlerden ve gerekse işbu yönetim kurulu kararı tarihinden sonra gerçekleşecek yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinden
?
Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
?Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının     %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta açıklanmasına,    - Bu kapsamda, Şirketimiz ile ilişkili taraf kapsamına giren   ?Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. Tic. A.Ş. ?İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş. ?Destel Connect Elk. Elektronik San.ve Tic. A.Ş. ?Pasifik Gayrimenkul Yat. İnş. A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki alış/satış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarımıza göre oluşan satışların maliyetine/hasılata olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörüldüğünden, söz konusu ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve raporun sonuç kısmının KAP'ta açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Denetim Komitesi tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda belirtilmiştir.    Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince Şirketimizin 2022 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin tutarının   
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının ve b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,
      %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle hazırlanan bu raporda 2022 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz ile  -Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. Tic. A.Ş. -İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş. -Destel Connect Elk. Elektronik San.ve Tic. A.Ş. -Pasifik Gayrimenkul Yat. İnş. A.Ş. arasında yapılan ticari işlemlere ilişkin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin belirlenmesinde gerekçeler açıklanarak uygulanan kar marjının önceki yıllarla uyumlu ve makul düzeyde belirlendiği ve söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda ilişkili taraflar ve bağlı ortaklıklarla olan varlık ve hizmet alış-satış ile yükümlülük transferi işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da Şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031642


BIST

-Foreks Haber Merkezi-