Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30 Mayıs 2022 - 17:40 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 267.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 40.000.000 109.532.710,000 273,83177 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 Nâma
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 227.500.000 622.967.290,000 273,83177 B Grubu B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 267.500.000 732.500.000,000 273,83177

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 732.500.000


Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu 30.05.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
· Şirketimizin 1.000.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 267.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Hisse Senedi İhraç Primlerinden olmak üzere toplam 732.500.000.-TL artırılarak 1.000.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
· Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
· Bu kapsamda iç kaynaklarından gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,
· İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL .pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033384


BIST

-Foreks Haber Merkezi-