Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26 Temmuz 2022 - 22:42 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 12.500 821.062 -126.446 -16.385.576 -2.399.668 -18.078.128 0 -18.078.128
Transferler
10.000 -2.409.668 -2.399.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
807.898 10.572 -527.993 290.477 0 290.477
Sermaye Arttırımı
199.987.500 199.987.500 0 199.987.500
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.529.404 -21.529.404 0 -21.529.404
Dönem Sonu Bakiyeler
19 200.000.000 1.628.960 -115.874 10.000 -40.324.648 -527.993 160.670.445 0 160.670.445
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -494.244 10.000 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 0 1.271.348.099
Transferler
2.136.580 26.954.627 29.091.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-197.005 303.167.012 302.970.007 0 302.970.007
Dönem Sonu Bakiyeler
19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -691.249 2.146.580 -13.370.021 303.167.012 1.574.318.106 0 1.574.318.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-731.278.855 -404.134.698
Dönem Karı (Zararı)
303.167.012 -527.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.489.465 17.754.037
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.592.185 2.240.312
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 5.586.711 1.806.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.719.285 1.210.447
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.867.426 596.367
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.728.701 15.798.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -18.939.660 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -2.091.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.021.807.611 -420.947.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 -163.424.937 40.277.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.484.630 -719.454
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.914.176.823 -921.811.867
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 10 -58.492.710 -695.406.160
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 1.456.138.616 23.472.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.242.391 614.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.061.299 7.595.293
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -279.563.532 1.164.004.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.984.687 -38.974.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-731.130.064 -403.721.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -148.791 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 -412.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
423.022.133 -5.088.017
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
19 0 -9.900
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
428.574.889 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 13 -8.613.775 -9.771.067
Alınan Faiz
3.061.019 4.692.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.251.856 408.423.615
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 107.499.326 0
Kredilerden Nakit Girişleri
107.499.326 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-40.973.508 428.914.801
Ödenen Faiz
-1.273.962 -20.491.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.004.866 -799.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.004.866 -799.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 243.856.179 887.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 851.313 88.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 851.313 243.856.179
Finansal Yatırımlar
4 57.800.616 467.435.845
Ticari Alacaklar
211.513.555 55.254.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 24.984.217 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 186.529.338 55.254.254
Diğer Alacaklar
131.705 127.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 131.705 127.384
Stoklar
9 1.882.324.819 1.933.275.712
Peşin Ödenmiş Giderler
369.639.353 264.816.517
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 133.197.518 89.427.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 236.441.835 175.389.425
Diğer Dönen Varlıklar
18 24.517.782 18.359.979
ARA TOPLAM
2.546.779.143 2.983.125.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.546.779.143 2.983.125.870
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.297.989 1.817.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.297.989 1.817.680
Stoklar
9 1.976.195.542 4.842.415
Maddi Duran Varlıklar
12 23.582.477 15.532.423
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 12.587.870 2.374.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 414.100 463.953
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
414.100 463.953
Peşin Ödenmiş Giderler
354.270.715 400.600.841
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 354.270.715 400.600.841
Diğer Duran Varlıklar
18 184.324.241 153.754.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.554.672.934 579.386.276
TOPLAM VARLIKLAR
5.101.452.077 3.562.512.146
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.772.199 1.019.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.772.199 1.019.308
Banka Kredileri
27 142.481.648 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 6.290.551 1.019.308
Diğer Finansal Yükümlülükler
27 890 0
Ticari Borçlar
1.555.386.205 100.128.852
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 3.910.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.555.386.205 96.218.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.587.508 345.117
Diğer Borçlar
8 2.784.807 18.429.351
Kısa Vadeli Karşılıklar
770.613 242.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 770.613 242.282
ARA TOPLAM
1.710.302.222 120.164.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.710.302.222 120.164.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
412.525.551 442.850.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
412.525.551 442.850.503
Banka Kredileri
27 406.571.429 441.554.641
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 5.954.122 1.295.862
Diğer Borçlar
276.544.362 325.929.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 258.976.831 310.577.966
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.567.531 15.351.288
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.117.770.034 1.397.333.566
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 2.880.963 8.950.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.114.889.071 1.388.383.241
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.991.802 4.885.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.417.450 3.178.888
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.574.352 1.706.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.816.831.749 2.170.999.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.527.133.971 2.291.164.047
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.574.318.106 1.271.348.099
Ödenmiş Sermaye
267.500.000 267.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.013.735.492 1.013.735.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.139.043 1.336.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.139.043 1.336.048
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.830.292 1.830.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-691.249 -494.244
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.146.580 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.370.021 -40.324.648
Net Dönem Karı veya Zararı
303.167.012 29.091.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.574.318.106 1.271.348.099
TOPLAM KAYNAKLAR
5.101.452.077 3.562.512.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 821.569.739 0 821.569.739 0
Satışların Maliyeti
20 -524.026.632 0 -524.026.632 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
297.543.107 0 297.543.107 0
BRÜT KAR (ZARAR)
297.543.107 0 297.543.107 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.137.685 -477.471 -8.740.529 -387.610
Pazarlama Giderleri
21 -2.715.286 -6.574.899 -1.601.613 -5.495.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.743.586 40.892 1.536.450 37.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.561.752 -348.863 -10.056 -98.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
281.871.970 -7.360.341 288.727.359 -5.943.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 18.939.660 0 2.484.946 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22 769.272 158.557 -20.375 81.224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
301.580.902 -7.201.784 291.191.930 -5.862.587
Finansman Gelirleri
24 3.176.832 4.695.553 50.191 2.534.918
Finansman Giderleri
24 -1.590.722 -113.087 -995.582 -84.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
303.167.012 -2.619.318 290.246.539 -3.412.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 2.091.325 0 1.326.860
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -646.749 0 -342.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 2.738.074 0 1.669.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
303.167.012 -527.993 290.246.539 -2.085.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
303.167.012 -527.993 290.246.539 -2.085.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
303.167.012 -527.993 290.246.539 -2.085.291
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 26 1,13000000 -0,00300000 1,08000000 -0,03300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 0 807.898 0 807.898
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 807.898 0 807.898
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-197.005 10.572 -420.966 -46.874
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-197.005 818.470 -420.966 761.024
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
302.970.007 290.477 289.825.573 -1.324.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
302.970.007 290.477 289.825.573 -1.324.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047922


BIST
-Foreks Haber Merkezi-