Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19 Ağustos 2022 - 19:23 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417
Transferler
3.712.967 -3.712.967
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 616.933 26.078.594 26.695.527 -69.533 26.625.994
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
242.048 -242.048
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.255.135 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 26.078.594 884.402.468 -537.057 883.865.411
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -3.261.298 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 107.603.341 963.962.422 693.457 964.655.879
Transferler
107.603.341 -107.603.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -1.186.839 -1.192.605 54.270.486 51.891.042 -53.876 51.837.166
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
365.078 -365.078
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -4.448.137 -1.192.605 2.781.732 -61.918.812 42.741.394 54.270.486 1.015.853.464 639.581 1.016.493.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.926.094 -124.182.991
Dönem Karı (Zararı)
13 54.222.498 26.010.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.836.063 5.212.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.277.608 930.596
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.704.939 10.549.388
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 5.044.561 10.549.388
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
660.378 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.703.409 6.198.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.836.313 916.297
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.867.096 5.281.756
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.072.131 -12.999.902
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.879.665 -14.818.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.807.534 1.818.187
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.440.816 -4.881.851
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.989.654 -4.881.851
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.548.838 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
287.511 4.672.525
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-495.049 744.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.040 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.787.176 -150.367.567
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.816.830 -50.157.869
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.764.679 25.418.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.412.206 47.784.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.176.885 -22.365.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.955.861 -27.903.749
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.814.278 -28.076.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.141.583 172.453
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.451.164 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
186.865.738 -16.251.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-67.257.763 -125.562.143
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.589.282 -1.956.274
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.934.714 15.252.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.345.432 -17.208.572
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.348.822 3.603.772
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.439.034 -1.350
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.787.856 3.605.122
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-184.065.462 36.463.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.744.633 5.977.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.341.856 3.295.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-35.086.489 2.682.259
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.271.385 -119.144.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.452.831 -66.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.892.460 -4.972.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.329.734 -103.943
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
495.050 29.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
495.050 29.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-572.495 -133.605
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -572.495 -133.605
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.252.289 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.761.401 11.634.611
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.278.274 -1.066.919
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.675.506 -1.247.148
Ödenen Faiz
-3.687.286 -869.411
Alınan Faiz
19.879.665 14.818.089
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.834.959 -112.652.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.834.959 -112.652.323
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.130.610 242.928.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
193.965.569 130.276.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 193.965.569 191.130.610
Finansal Yatırımlar
28.705.640 41.512.124
Ticari Alacaklar
389.788.913 454.139.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 11.161.324 7.749.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 378.627.589 446.390.353
Diğer Alacaklar
136.585.585 125.319.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
84.656.295 78.842.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.929.290 46.477.682
Türev Araçlar
29.451.164 0
Stoklar
5 136.420.217 323.946.333
Peşin Ödenmiş Giderler
8 237.219.318 169.961.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.238.162 11.742.765
Diğer Dönen Varlıklar
9 74.266.817 78.104.070
ARA TOPLAM
1.235.641.385 1.395.856.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.235.641.385 1.395.856.627
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
22.289.918 23.748.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 22.289.918 23.748.600
Diğer Alacaklar
1.049.824 359.849
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.049.824 359.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
60.224.239 57.971.951
Maddi Duran Varlıklar
6 2.117.906 1.885.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.372.838 5.966.025
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.512.356 6.676.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 45.407.331 40.745.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144.979.412 137.359.584
TOPLAM VARLIKLAR
1.380.620.797 1.533.216.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.421.654 2.140.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.246.285 22.874.504
Ticari Borçlar
65.007.626 44.418.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 49.960.085 13.025.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 15.047.541 31.392.973
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.352.114 2.659.294
Diğer Borçlar
15.622.701 20.971.523
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.265.254 11.826.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.357.447 9.145.303
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 184.807.871 368.873.333
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.581.983 3.827.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.081.340 10.333.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
626.458 663.811
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 25.454.882 9.669.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.372.162 36.908.496
ARA TOPLAM
311.493.736 513.006.804
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.493.736 513.006.804
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.809.253 35.115.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.000.001 2.000.001
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.392.027 10.653.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.292.027 10.635.531
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 100.000 18.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 9.432.735 7.784.110
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.634.016 55.553.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
364.127.752 568.560.332
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.015.853.464 963.962.422
Ödenmiş Sermaye
1.000.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.640 1.401.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.077.877 -2.891.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.077.877 -2.891.038
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
370.260 370.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.448.137 -3.261.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.192.605
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.781.732 2.416.654
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.741.394 -64.496.869
Net Dönem Karı veya Zararı
13 54.270.486 107.603.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
639.581 693.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.016.493.045 964.655.879
TOPLAM KAYNAKLAR
1.380.620.797 1.533.216.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 344.763.271 219.367.695 139.203.617 201.424.086
Satışların Maliyeti
10 -246.181.946 -193.152.238 -93.076.165 -177.377.570
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.581.325 26.215.457 46.127.452 24.046.516
BRÜT KAR (ZARAR)
98.581.325 26.215.457 46.127.452 24.046.516
Genel Yönetim Giderleri
-37.802.253 -26.772.979 -21.981.929 -17.401.851
Pazarlama Giderleri
-39.933.995 -10.975.481 -12.077.120 -6.725.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 44.532.350 42.028.833 25.913.791 21.265.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -29.229.724 -19.526.880 -25.105.638 -9.407.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.147.703 10.968.950 12.876.556 11.776.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
548.650 5.032.171 526.970 4.941.805
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.989.654 -773.799 -1.814.419 -773.799
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.706.699 15.227.322 11.589.107 15.944.858
Finansman Gelirleri
26.498.320 17.430.777 16.461.889 7.422.427
Finansman Giderleri
-3.695.010 -1.975.015 -514.586 -967.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.510.009 30.683.084 27.536.410 22.400.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-287.511 -4.672.525 1.183.487 -5.562.483
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.647.249 -1.823.731 -1.943.895 -1.823.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 2.359.738 -2.848.794 3.127.382 -3.738.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 54.222.498 26.010.559 28.719.897 16.837.796
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.222.498 26.010.559 28.719.897 16.837.796
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -47.988 -68.035 -32.489 -30.982
Ana Ortaklık Payları
13 54.270.486 26.078.594 28.752.386 16.868.778
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,05420000 0,02600000 0,02870000 0,01680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.192.727 615.435 -453.764 -190.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.489.682 769.294 -565.978 -237.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
296.955 -153.859 112.214 47.554
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 296.955 -153.859 112.214 47.554
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.192.605 0 -1.192.605 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.192.605 0 -1.192.605 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.192.605 0 -1.192.605 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.385.332 615.435 -1.646.369 -190.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.837.166 26.625.994 27.073.528 16.647.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-53.876 -69.533 -38.488 -35.444
Ana Ortaklık Payları
51.891.042 26.695.527 27.112.016 16.683.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057308


BIST
-Foreks Haber Merkezi-