Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

19 Ağustos 2022 - 21:58 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 446.285.143 214.118.025 280.314.976 110.796.099
Satışların Maliyeti
29 -358.326.280 -147.290.157 -217.988.330 -81.631.525
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.958.863 66.827.868 62.326.646 29.164.574
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
87.958.863 66.827.868 62.326.646 29.164.574
Genel Yönetim Giderleri
30 -9.188.693 -4.790.544 -5.049.798 -2.985.357
Pazarlama Giderleri
30 -14.202.009 -28.532.169 -8.734.050 -13.528.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 28.837.491 10.127.767 9.668.632 2.664.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -27.602.860 -8.312.921 -14.018.872 -1.209.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.802.792 35.320.001 44.192.558 14.105.864
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 14.172.574 10.108.685 11.119.741 3.246.845
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -2.900.471 -3.231.608 -662.135 -3.096.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.558.768 -2.213 1.892.503 -658
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.633.663 42.194.865 56.542.667 14.255.803
Finansman Giderleri
34 -26.919.975 -5.808.826 -15.164.505 -2.170.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.713.688 36.386.039 41.378.162 12.084.986
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.296.372 -11.879.926 -9.909.522 -4.039.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.529.386 -4.146.891 -2.952.232 -2.033.322
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -5.766.986 -7.733.035 -6.957.290 -2.006.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.417.316 24.506.113 31.468.640 8.045.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.417.316 24.506.113 31.468.640 8.045.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.835 712.873 -314.856 712.873
Ana Ortaklık Payları
43.475.151 23.793.240 31.783.496 7.332.315
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,79670000 1,22530000 1,13130000 0,40220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.590.854 -35.747.253
Dönem Karı (Zararı)
43.475.151 23.793.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.475.151 23.793.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.586.987 14.730.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 1.377.613 583.028
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-124.204 -216.163
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -118.716 -176.628
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.488 -39.535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.470.078 807.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.715.051 691.645
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 -244.973 115.479
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.421.285 1.674.722
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 9.104.905 2.268.311
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 558.682 -19.530
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -242.302 -574.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.295.389
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.295.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.558.768 2.213
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.558.768 2.213
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 9.296.372 11.879.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.243.023 -69.476.081
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -5.930.632 4.132.352
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.901.553 -796.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.016.146 -8.318.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.917.699 7.521.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.343.918 407.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.343.918 407.177
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -166.601.159 -31.148.428
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-166.601.159 -31.148.428
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -6.398.384 -879.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -64.505.144 9.216.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 44.164.836 22.369.056
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.328.438 -221.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.493.274 22.590.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 11.725.950 1.265.472
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.852.486 -377.605
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.852.486 -377.605
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
156.660.574 -63.926.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -28.653.915 -9.737.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.832.597 -9.707.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.178.682 -30.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.180.885 -30.951.991
Alınan Faiz
-9.104.905 -2.268.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23,25 -161.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.143.418 -2.526.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.236.592 -7.550.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.236.592 -7.425.514
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,20 -54.236.592 -7.425.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-125.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.976.663 14.023.971
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.812.184
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.812.184
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.428.403 0
Kredilerden Nakit Girişleri
119.428.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14.040.252
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14.040.252
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.267 -23.982
Ödenen Temettüler
-15.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.157.657 7.701
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.149.217 -29.273.796
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-976.397 7.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.172.820 -29.265.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
149.788.198 48.472.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.961.018 19.206.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 188.118.675 155.119.798
Finansal Yatırımlar
7 6.115.668 185.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.115.668 185.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6.115.668 185.036
Ticari Alacaklar
10 93.518.659 83.256.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 7.785.659 12.801.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 85.733.000 70.454.283
Diğer Alacaklar
11 411.787 3.755.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 411.787 3.755.705
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 278.383.909 111.782.750
Stoklar
13 18.214.256 11.810.384
Peşin Ödenmiş Giderler
15 118.975.905 55.596.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 2.111.507 1.007.615
Diğer Dönen Varlıklar
27 40.277.250 16.185.271
ARA TOPLAM
746.127.616 438.699.370
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
746.127.616 438.699.370
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 4.281.713 1.722.945
Maddi Duran Varlıklar
18 75.731.618 22.719.804
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.779.677 711.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 40.153 55.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 40.153 55.473
Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.070
Diğer Duran Varlıklar
27 5.740.619
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.595.850 25.210.183
TOPLAM VARLIKLAR
834.723.466 463.909.553
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 105.218.522 40.812.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.218.522 40.812.054
Banka Kredileri
105.218.522 40.812.054
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 94.473.711 69.342.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
94.473.711 69.342.181
Banka Kredileri
8 94.322.658 69.306.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 151.053 35.631
Ticari Borçlar
10 124.516.572 79.793.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 342.896 1.671.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
124.173.676 78.121.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 16.647.742 4.921.792
Diğer Borçlar
11 6.965.710 113.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.965.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 113.224
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 199.579.710 42.919.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
199.579.710 42.919.136
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 956.828 1.119.762
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.437.103 1.382.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.406.859 1.107.133
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.244 275.217
ARA TOPLAM
550.795.898 240.403.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
550.795.898 240.403.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 39.953.182 7.820.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.953.182 7.820.309
Banka Kredileri
8 37.246.157 7.096.827
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.707.025 723.482
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.042.754 1.844.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.042.754 1.844.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 23.803.720 19.137.666
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.799.656 28.802.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
616.595.554 269.206.103
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 217.103.831 193.744.034
Ödenmiş Sermaye
96.000.000 24.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.000.000 71.187.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-723.324 -767.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-723.324 -767.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-723.324 -767.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.378.889 3.780.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.378.889 -402.492
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.183.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.795.412
Yasal Yedekler
2.795.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
64.935.481 43.671.717
Net Dönem Karı veya Zararı
43.475.151 51.871.360
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.024.081 959.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.127.912 194.703.450
TOPLAM KAYNAKLAR
834.723.466 463.909.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 20.000.000 -175.442 13.759.424 29.912.294 63.496.275 63.496.275
Transferler
28 29.912.294 -29.912.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-161.002 -7.874 23.793.240 23.624.364 712.873 24.337.237
Dönem Karı (Zararı)
23.793.240 23.793.240 712.873 24.506.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-161.002 -7.874 -168.876 -168.876
Dönem Sonu Bakiyeler
28 20.000.000 -336.443 -7.874 43.671.718 23.793.240 87.120.641 712.873 87.833.514
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 24.000.000 71.187.816 -767.724 -402.492 4.183.357 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450
Transferler
51.871.360 -51.871.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.400 -976.397 4.183.357 43.475.151 38.359.797 -57.835 38.301.962
Dönem Karı (Zararı)
43.475.151 43.475.151 -57.835 43.417.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.400 -976.397 4.183.357 -5.115.354 -5.115.354
Sermaye Arttırımı
72.000.000 -59.187.816 2.795.412 -15.607.596 122.500 122.500
Kar Payları
-15.000.000 15.000.000 15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28 96.000.000 12.000.000 -723.324 -1.378.889 2.795.412 64.935.481 43.475.151 217.103.831 1.024.081 218.127.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 43.417.316 24.506.113 31.468.640 8.045.188
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.400 -161.002 -273.032 -79.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.500 -201.252 -341.290 -99.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36 -11.100 40.250 68.258 19.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.100 40.250 68.258 19.957
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.159.754 -7.874 -5.884.997 -7.874
Yabancı Para Çevrim Farkları
-976.397 -7.874 -1.701.640 -7.874
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.295.389 -5.295.389
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.295.389 -5.295.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.112.032 1.112.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 1.112.032 1.112.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.115.354 -168.876 -6.158.029 -87.704
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.301.962 24.337.237 25.310.611 7.957.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.835 712.873 257.021 712.873
Ana Ortaklık Payları
38.359.797 23.624.364 25.053.590 7.244.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057381


BIST
-Foreks Haber Merkezi-