Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

09 Eylül 2022 - 08:05 borsagundem.com
zleşmesinde yer alan faaliyet ) Şirket esas sözleşmesinde Ka-3C) / 3D ] * 100 0,26
4) ŞirŞirketin Katılım Finans İlkeleEVET / HAYIR e Pay Senedi İhracı ve Alım-Satleri arasında Standart madde ? HAYIR
3) Şirketin hakim ortn herhangi birinin yapılabilec Şirketin pay grupları arasındanans İlkelerine Uygun Olmayan TUTAR
TLden elde edilen ve "Hasılat" ksebeleştirilen toplam gelir. 0 ve "Hasılat" kaleminde muhasetılım esaslı olanlar hariç fingelir. 0
6) Basın-yayın ve bui Hasılatı 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.448.945
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0
TOPLAM 46.310.166

C) KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER, FAİZ VEYA TÜREeri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 6.896.976
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri arda Sınıflandırılanların Toplamı) 8.327.054
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.781.643
6) İşti 0
7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 93.632.920

Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklaayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 87.122.138

Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama
http://www.kap.orBIST

-Foreks Haber Merkezi-