Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

05 Ekim 2022 - 18:27 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü elektrikli bisiklet, bisiklet, moped, scooter, elektrikli araçların kiralanması, işletilmesi, alımı, satımı, dağıtımı faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.10.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
1.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,002
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,005
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yeni Şirket Kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, mikromobilite alanında faaliyet göstermek ve bu alanda yatırımlar yapmak üzere, ülkemizin de içinde bulunduğu 2050 yılı net sıfır emisyon hedefine katkıda bulunarak sürdürülebilir, çevreci, herkes için kolay ve erişilebilir mobiliteyi sağlamak ve kentsel hareketliliğe farklı bir yaklaşım getirmek amacıyla MİA TEKNOLOJİ A.Ş.'nin       %100 ortaklığında Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. unvanı ile yeni bir şirket kurulmuş olup, tescil ve ilan işlemleri tamamlanmıştır. 
Kurulacak olan şirketimizin Ana Faaliyetler Konuları'ndan bazıları aşağıdaki gibidir
- Her türlü elektrikli bisiklet, bisiklet, moped, scooter, elektrikli scooter, elektrikli araba ve bunlara benzer kara, hava, deniz taşıtlarının, eğlence ve spor eşyalarının alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı ve bu araçların her türlü kişi, kuruma ve diğer şirketlere sürücülü veya sürücüsüz olarak kiralanması, işletilmesi veya bu faaliyetlere aracılık edilmesi, 
- Her türlü ulaşım ve ulaştırma, akıllı şehir teknolojileri ve paylaşım esaslı teknolojiler ile son kilometre çözümleri üretmek, bu konularda yazılım teknolojileri geliştirmek, ilgili kiralama faaliyetlerine ilişkin mobil cihazlar ve internet üzerinden gelen talepleri karşılayacak faaliyetlerde bulunmak,
- Geleceğin ulaşım araçları alanında yeni teknolojilerin üretilmesi adına araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067622


BIST
-Foreks Haber Merkezi-