Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

24 Ekim 2022 - 19:25 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/10/2022
Karar Sayısı
2022-37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN   
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜ'NÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI  
a)   Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 24.10.2022 tarih ve 37 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
b)   Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide olmayan finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)  Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 Saygılarımızla,
            
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073718


BIST

-Foreks Haber Merkezi-