Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

24 Ekim 2022 - 19:25 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -578.238 1.832.335 106.696 13.736.439 22.189.563 67.286.795 67.286.795
Transferler
-106.696 22.296.259 -22.189.563
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
289.538 34.382.520 34.672.058 34.672.058
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -288.700 1.832.335 36.032.698 34.382.520 101.958.853 101.958.853
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 116.667.204 -1.193.437 1.832.335 36.032.698 54.155.781 245.494.581 245.494.581
Transferler
1.100.172 53.055.609 -54.155.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.220 189.862.476 189.611.256 189.611.256
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 116.667.204 -1.444.657 2.932.507 89.088.307 189.862.476 435.105.837 435.105.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.473.942 35.705.626
Dönem Karı (Zararı)
189.862.476 34.382.520
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.160.559 2.454.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[8-9-10-11] 14.012.554 3.472.914
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
[5] -423.941 -277.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-969.433 -39.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[16] -808.173 -309.689
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -161.260 269.843
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[18] -2.458.621 -700.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.549.093 -1.131.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -123.241.919 -10.846.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-895.421 8.740.531
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[13] -850.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] -45.223 8.740.531
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[7] 1.410.127 -1.760.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[13] -4.047.372 -5.545.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[4] 43.590.913 8.483.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[16] 1.052.702 300.091
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.255.636 97.503
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[13] -8.636.119 297.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.037.640 -899.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.473.942 35.705.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.407.940 -33.523.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
576.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
576.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[10-11] -136.984.211 -39.023.576
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[9] 5.500.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.346.391 5.970.248
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.346.391 5.970.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.412.393 8.152.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.412.393 8.152.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 68.406.511 8.417.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 98.818.904 16.569.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 98.818.904 68.406.511
Ticari Alacaklar
[4] 177.728.536 55.339.725
Diğer Alacaklar
[6] 628.822 583.599
Stoklar
[7] 3.710.099 5.120.226
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 6.704.597 1.301.328
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
850.198
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.854.399 1.301.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 72.288
Diğer Dönen Varlıklar
[15] 5.944.826 2.895.615
ARA TOPLAM
293.535.784 133.719.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
293.535.784 133.719.292
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[9] 4.325.000 4.325.000
Maddi Duran Varlıklar
[10] 2.983.115 963.307
Kullanım Hakkı Varlıkları
[8] 3.149.824 995.228
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[11] 277.858.477 159.061.224
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
272.231.022 153.252.814
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.627.455 5.808.410
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 264.903 19.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[17] 4.825.854 1.396.735
Diğer Duran Varlıklar
[15] 194.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
293.407.173 166.955.224
TOPLAM VARLIKLAR
586.942.957 300.674.516
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 42.038.247 279.457
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.038.247 279.457
Banka Kredileri
41.419.146
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
619.101 279.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 17.767.619 3.947.800
Ticari Borçlar
[4] 80.018.431 35.171.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[16] 1.870.586 817.884
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[15] 8.636.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.636.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[17] 559.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
635.028 518.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 525.978 247.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 109.050 270.310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 85.300 723.581
ARA TOPLAM
142.974.660 50.094.806
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.974.660 50.094.806
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.711.276 2.547.660
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 4.711.276 2.547.660
Banka Kredileri
2.182.118 1.506.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.529.158 1.041.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.151.184 2.537.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 4.151.184 2.537.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.862.460 5.085.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.837.120 55.179.935
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
[18] 435.105.837 245.494.581
Ödenmiş Sermaye
38.000.000 38.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
116.667.204 116.667.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.444.657 -1.193.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.444.657 -1.193.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.444.657 -1.193.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.932.507 1.832.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.088.307 36.032.698
Net Dönem Karı veya Zararı
189.862.476 54.155.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
435.105.837 245.494.581
TOPLAM KAYNAKLAR
586.942.957 300.674.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[19] 356.867.407 104.428.880 170.564.682 39.314.145
Satışların Maliyeti
[19] -156.454.142 -66.055.971 -80.576.618 -20.464.440
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.413.265 38.372.909 89.988.064 18.849.705
BRÜT KAR (ZARAR)
200.413.265 38.372.909 89.988.064 18.849.705
Genel Yönetim Giderleri
[20] -14.362.270 -3.284.822 -6.114.793 -1.139.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[21] 175.524 359.090 -262.681 13.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[21] -1.004.215 -298.811 -1.004.215 -26.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.222.304 35.148.366 82.606.375 17.697.993
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[22] 596.610 547.480 20.339 47.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
185.818.914 35.695.846 82.626.714 17.745.493
Finansman Gelirleri
[23] 20.978.070 4.176.246 4.445.853 427.588
Finansman Giderleri
[24] -19.393.129 -5.582.005 -5.343.196 -1.168.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
187.403.855 34.290.087 81.729.371 17.004.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.458.621 92.433 1.111.176 40.310
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[17] -895.458 -704.239 -585.882 -214.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.354.079 796.672 1.697.058 254.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
189.862.476 34.382.520 82.840.547 17.045.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
189.862.476 34.382.520 82.840.547 17.045.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
189.862.476 34.382.520 82.840.547 17.045.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-251.220 289.538 31.783 -27.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-326.260 386.051 41.276 -37.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.040 -96.513 -9.493 9.298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-251.220 289.538 31.783 -27.895
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
189.611.256 34.672.058 82.872.330 17.017.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
189.611.256 34.672.058 82.872.330 17.017.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073719


BIST

-Foreks Haber Merkezi-