Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02 Kasım 2022 - 20:13 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Transferler
0 0 155.040 -25.190.464 81.905.431 -56.870.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 13.779 0 0 57.293.363 57.307.142 0 57.307.142
Kar Payları
0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -490.063 69.205.098 24.443.594 57.293.363 215.461.255 0 215.461.255
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 24.443.594 94.818.323 253.047.751 0 253.047.751
Transferler
0 0 0 -15.911.727 110.730.050 -94.818.323 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.264.187 0 0 118.221.244 116.957.057 116.957.057
Kar Payları
0 0 0 0 -109.183.520 0 -109.183.520 0 -109.183.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -1.692.714 53.293.371 25.990.124 118.221.244 260.821.288 0 260.821.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.419.432 71.319.916
Dönem Karı (Zararı)
118.221.244 57.293.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-422.386 1.962.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 6.614.314 6.627.834
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -94.959 -56.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
259.507 147.638
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.808.228 -3.884.931
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-291.325 -854.164
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -101.695 -17.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.090.398 12.434.424
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
20 -17.253.162 3.004.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
366.564 2.572.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 13.005 136.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 353.559 2.435.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.244.234 2.932.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6.647.162 1.845.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.597.072 1.087.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.551.966 3.924.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.565.378 4.692.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.986.588 -767.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.708.460 71.690.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -289.028 -370.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.442.312 2.504.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.875 -7.436
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -22.875 -7.436
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.695 80.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.204.222 -1.431.168
Alınan Faiz
6.567.714 3.862.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.183.520 -84.216.640
Ödenen Temettüler
-109.183.520 -84.216.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.678.224 -10.392.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.678.224 -10.392.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.361.327 66.482.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 60.039.551 56.089.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.280.065 51.381.324
Finansal Yatırımlar
20 43.913.397 26.660.235
Ticari Alacaklar
4.978.439 5.250.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 19 16.946 29.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.961.493 5.220.093
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.511.300 3.535.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
386.010 494.164
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.183.740 1.085.383
ARA TOPLAM
113.252.951 88.406.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.252.951 88.406.802
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 165.450.931 169.807.663
Maddi Duran Varlıklar
7 42.816 53.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
194.571 214.672
Peşin Ödenmiş Giderler
10 403.836 1.234.061
Diğer Duran Varlıklar
10 739.485 1.129.167
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.831.639 172.438.763
TOPLAM VARLIKLAR
280.084.590 260.845.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.960.795 716.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 19 7.170.722 523.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.790.073 193.001
Diğer Borçlar
3.037.070 2.096.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 3.037.070 2.096.694
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.026.138 709.784
Kısa Vadeli Karşılıklar
693.994 554.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 515.303 373.158
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 178.691 181.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 448.383 680.919
ARA TOPLAM
14.166.380 4.758.807
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.166.380 4.758.807
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.971.070 1.461.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.971.070 1.461.530
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.125.852 1.577.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.125.852 1.577.477
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.096.922 3.039.007
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.263.302 7.797.814
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
260.821.288 253.047.751
Ödenmiş Sermaye
11, 18 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.692.714 -428.527
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.692.714 -428.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.293.371 69.205.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 25.990.124 24.443.594
Net Dönem Karı veya Zararı
18 118.221.244 94.818.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
260.821.288 253.047.751
TOPLAM KAYNAKLAR
280.084.590 260.845.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 147.149.499 79.574.292 53.182.480 33.353.179
Satışların Maliyeti
12 -40.334.370 -24.180.695 -15.968.639 -9.002.184
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 106.815.129 55.393.597 37.213.841 24.350.995
BRÜT KAR (ZARAR)
106.815.129 55.393.597 37.213.841 24.350.995
Genel Yönetim Giderleri
-9.102.978 -5.517.300 -2.956.702 -2.115.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.143.223 476.744 57.809 146.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.538.108 -2.766.704 -813.625 -785.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.317.266 47.586.337 33.501.323 21.596.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.317.266 47.586.337 33.501.323 21.596.437
Finansman Gelirleri
15 23.819.650 11.405.944 7.703.624 2.607.518
Finansman Giderleri
16 -1.915.672 -1.698.918 -86.363 -778.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.221.244 57.293.363 41.118.584 23.425.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 118.221.244 57.293.363 41.118.584 23.425.751
DÖNEM KARI (ZARARI)
118.221.244 57.293.363 41.118.584 23.425.751
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
118.221.244 57.293.363 41.118.584 23.425.751
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,17000000 1,54000000 1,10000000 0,63000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,17000000 1,54000000 1,10000000 0,63000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.264.187 13.779 -614.876 -297.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -1.264.187 13.779 -614.876 -297.698
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.264.187 13.779 -614.876 -297.698
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.957.057 57.307.142 40.503.708 23.128.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
116.957.057 57.307.142 40.503.708 23.128.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076398


BIST
-Foreks Haber Merkezi-