Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

08 Kasım 2022 - 19:35 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
39.495.382 39.495.382 41.301.881 80.797.263
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 644.083.671 262.056.082 1.119.750.008 723.302.140 1.843.052.148
Transferler
262.056.082 -262.056.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-924.366 6.110.400 396.313.564 307.765.841 709.265.439 378.864.208 1.088.129.647
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -2.021.811 6.110.400 -94.115.705 53.838.737 906.139.753 307.765.841 1.829.015.447 1.102.166.348 2.931.181.795
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
389.120.156 389.120.156 406.918.344 796.038.500
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 1.310.388.281 523.125.635 3.107.734.145 1.716.562.734 4.824.296.879
Transferler
14.343.915 508.781.720 -523.125.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.276.669 -840.913 485.069.261 865.718.362 1.340.670.041 1.154.061.407 2.494.731.448
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-666.798 -666.798 1.210.582 543.784
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -12.088.505 5.403.003 818.045.706 68.182.652 1.818.503.203 865.718.362 4.447.737.388 2.871.834.723 7.319.572.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.912.386 -90.896.244
Dönem Karı (Zararı)
1.419.175.709 289.679.265
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.305.417.741 514.674.916
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 396.555.598 121.494.450
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
87.796.578 -1.437.562
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.398.494 147.295
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 90.195.072 -1.584.857
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
248.017.587 167.447.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 236.372.272 164.790.647
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 11.645.315 2.657.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
469.112.478 143.512.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
468.651.099 143.528.276
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
461.379 -15.522
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
70.729.839 -1.021.984
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 70.729.839 -1.021.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-75.267.491 -1.865.097
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 109.640.705 92.326.016
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.167.553 -5.781.460
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 10 -1.430.686 -6.045.555
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
263.133 264.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.037.884.718 -768.262.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-806.445.240 -305.298.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.259.109 -120.758.589
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-315.074.806 -1.595.281.914
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
115.542.630 -207.792.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-778.942.066 1.312.195.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21.333.009 9.107.207
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.861.617 68.581.345
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-607.489.462 37.526.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
428.588.709 33.459.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
686.708.732 36.091.663
Ödenen Faiz
-369.282.034 -51.612.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -162.577.240 -52.468.121
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -90.937.072 -22.907.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.309.319.890 -185.251.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 36.411.926 25.300.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -1.045.899.609 -112.780.772
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-299.832.207 -97.771.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.787.114.841 -107.856.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.860.792.000 1.614.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.074.220.943 -1.721.856.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
543.784 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
541.707.337 -384.004.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
315.419.346 393.015.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
857.126.683 9.011.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.171.491.537 657.508.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.028.618.220 666.519.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.039.257.175 1.179.720.584
Finansal Yatırımlar
17 483.903.726 191.032.590
Ticari Alacaklar
2.714.970.252 1.908.401.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 1.033.880.807 1.248.779.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.681.089.445 659.621.649
Diğer Alacaklar
437.029.511 230.134.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 437.029.511 230.134.594
Türev Araçlar
24 0 39.424.793
Stoklar
8 5.243.201.584 5.018.321.850
Peşin Ödenmiş Giderler
19 223.454.220 590.944.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 73.874.327 52.859
Diğer Dönen Varlıklar
68.474.748 101.697.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
68.474.748 101.697.254
ARA TOPLAM
11.284.165.543 9.259.730.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.284.165.543 9.259.730.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17 29.928.233 22.967.162
Ticari Alacaklar
1.439.263 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.439.263 0
Diğer Alacaklar
13.301.663 18.937.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.301.663 18.937.471
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
115.102.598 40.676.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
191.215.160 191.478.293
Maddi Duran Varlıklar
9 5.013.748.366 3.081.727.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 404.716.305 202.070.743
Şerefiye
184.643.874 119.358.609
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
220.072.431 82.712.134
Peşin Ödenmiş Giderler
19 483.970.241 232.022.895
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.253.421.829 3.789.879.650
TOPLAM VARLIKLAR
17.537.587.372 13.049.609.891
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.401.999.423 2.559.498.555
Ticari Borçlar
3.924.555.077 4.703.871.505
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 7.820.318 7.177.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.916.734.759 4.696.694.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 98.398.839 77.065.830
Diğer Borçlar
298.650.868 192.789.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 298.650.868 192.789.251
Türev Araçlar
24 31.305.046 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 145.303.667 752.793.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
145.303.667 752.793.129
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 85.523.475 72.397.614
Kısa Vadeli Karşılıklar
553.748.832 240.567.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 73.119.597 51.430.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 480.629.235 189.136.960
ARA TOPLAM
9.539.485.227 8.598.983.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.539.485.227 8.598.983.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 51.793.718 8.354.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
514.252.488 338.204.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 514.252.488 338.204.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 112.483.828 75.809.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.530.034 422.368.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.218.015.261 9.021.351.512
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.447.737.388 2.718.613.989
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
543.287.465 553.405.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
537.884.462 547.161.131
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
549.972.967 549.972.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.088.505 -2.811.836
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.403.003 6.243.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
818.045.706 332.976.445
Yabancı Para Çevrim Farkları
818.045.706 332.976.445
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.182.652 53.838.737
Yasal Yedekler
20 68.182.652 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.818.503.203 921.268.125
Net Dönem Karı veya Zararı
865.718.362 523.125.635
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.871.834.723 1.309.644.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.319.572.111 4.028.258.379
TOPLAM KAYNAKLAR
17.537.587.372 13.049.609.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 19.898.030.743 6.216.824.037 6.492.385.203 2.367.118.131
Satışların Maliyeti
13 -16.274.509.565 -4.898.506.478 -5.336.466.959 -1.960.240.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.623.521.178 1.318.317.559 1.155.918.244 406.877.909
BRÜT KAR (ZARAR)
3.623.521.178 1.318.317.559 1.155.918.244 406.877.909
Genel Yönetim Giderleri
-372.076.154 -162.157.987 -172.689.307 -57.619.104
Pazarlama Giderleri
-512.250.051 -251.428.170 -167.992.102 -61.046.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.039.778.513 319.732.005 166.760.902 101.541.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.460.820.029 -679.536.928 -534.713.911 -215.988.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.318.153.457 544.926.479 447.283.826 173.765.066
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.955.442 6.901.936 2.038.511 347.101
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-18.217 -96.578 -17.977 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
75.267.491 1.865.097 -11.315.259 -1.723.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.397.358.173 553.596.934 437.989.101 172.388.964
Finansman Gelirleri
712.508.055 208.768.905 228.548.643 73.641.040
Finansman Giderleri
-778.828.001 -352.417.543 -148.253.553 -137.111.011
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
197.778.187 -27.943.015 140.529.848 -31.576.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.528.816.414 382.005.281 658.814.039 77.342.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-109.640.705 -92.326.016 -55.443.239 -2.984.666
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -77.454.542 -29.912.986 -435.526 -5.389.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -32.186.163 -62.413.030 -55.007.713 2.404.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.419.175.709 289.679.265 603.370.800 74.358.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.419.175.709 289.679.265 603.370.800 74.358.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
553.457.347 -18.086.576 244.606.142 24.419.252
Ana Ortaklık Payları
865.718.362 307.765.841 358.764.658 49.939.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 15 2,59200000 0,92100000 1,07400000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.117.582 5.186.034 2.505.316 -843.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-840.913 6.110.400 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-840.913 6.110.400 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.276.669 -924.366 2.505.316 -843.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-11.595.836 -1.155.458 3.131.645 -1.054.828
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.319.167 231.092 -626.329 210.966
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.085.673.321 793.264.348 -590.743.547 126.227.268
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.085.673.321 793.264.348 -590.743.547 126.227.268
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.075.555.739 798.450.382 -588.238.231 125.383.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.494.731.448 1.088.129.647 15.132.569 199.741.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.154.061.407 378.864.208 -11.377.874 90.848.719
Ana Ortaklık Payları
1.340.670.041 709.265.439 26.510.443 108.892.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078358


BIST
-Foreks Haber Merkezi-