Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi ----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08 Kasım 2022 - 20:38 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz, yurtiçi ve yurtdışında, son zamanlarda enerjideki arz-talep dengesinin bozulması ile bu alandaki anahtar teslim kurulum faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu alandaki odağımıza mühendislik, tedarik ve kurulum işlerine ek olarak, proje geliştirme hizmetlerini de ekleyerek sektöre katma değerli ve inovatif çözümler sunmayı hedefliyoruz. Proje geliştirme özellikle güneş enerjisi tesisleri için uygun arazilerin bulunması, fizibilitelerin yapılarak ilgili kurumlardan tüm izinlerin alınması, mühendislik çalışmalarının yapılarak kuruluma hazır hale getirilmesini kapsamaktadır.
Bu minvalde, bir yıldan uzun bir süredir proje geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte olduğumuz, Mersin'de 160 dönümün üzerindeki iki ayrı tarlaya kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) için bir müşterimiz ile 13.875.000 USD + KDV bedelli sözleşme üzerinde mutabık kalınmıştır. Firmamız ve müşterimiz tarafından yürütülecek yasal izin süreçlerinin tamamlanması akabinde sözleşme imzalanacaktır.
    
Proje geliştirme faaliyetlerine Konya, Isparta, Gaziantep, Yozgat ve çeşitli illerde devam etmekte olduğumuzu Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyururuz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078389


BIST
-Foreks Haber Merkezi-