Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2022 - 18:11 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436
Transferler
18.241.984 -18.241.984 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.928.214 9.928.214 7.813 9.936.027
Dönem Karı (Zararı)
9.928.214 9.928.214 7.813 9.936.027
Kar Payları
-5.660 -5.660
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 9.928.214 377.342.014 58.789 377.400.803
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 14.829.226 14.829.226 14.829.226 46.630.084 257.342.322 21.273.378 403.157.775 89.150 403.246.925
Transferler
21.273.378 -21.273.378 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.134.789 -9.134.789 -9.134.789 118.653.783 109.518.994 20.944 109.539.938
Dönem Karı (Zararı)
118.653.783 118.653.783 20.944 118.674.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.134.789 -9.134.789 -9.134.789 -9.134.789 -9.134.789
Kar Payları
-50.201 -50.201
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 5.694.436 5.694.436 5.694.436 46.630.084 278.615.700 118.653.783 512.676.768 59.893 512.736.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.910.761 -3.154.847
Dönem Karı (Zararı)
118.674.727 9.836.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
145.147.505 30.030.672
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 22.414.892 17.664.563
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
147.701 196.626
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 147.701 196.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.660.687 7.087.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.833.287 1.779.293
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
290.000 118.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.537.400 5.190.301
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.397.781 1.720.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.557.075 -2.104.390
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
75.954.856 3.824.514
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 715.928 1.615.496
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -951.045
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -951.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.029.739 -251.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 37.153.315 3.970.527
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -372.538 -1.022.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-427.493.057 -34.501.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-361.604.664 -58.360.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.879.389 -648.527
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-241.107.187 -49.267.383
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.613.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
209.093.512 73.978.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.624.802 -1.815.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.006.435 1.612.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.677.730 -6.081.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.328.705 7.694.404
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-163.670.825 5.365.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.156.283 -1.668.154
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.784.697 -4.214.108
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -21.330.411 -2.643.331
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1 1.031.455 5.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.176.967 -33.682.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.729 1.026.511
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.729 1.026.511
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.157.676 -36.847.736
Alınan Faiz
3.556.980 2.138.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
324.267.602 3.152.426
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
695.928.851 32.395.176
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 695.928.851 32.395.176
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-303.722.773 -15.895.176
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -303.722.773 -15.895.176
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -18.661.755 -12.858.731
Ödenen Temettüler
-50.201 -5.660
Ödenen Faiz
-49.226.520 -483.183
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.179.874 -33.685.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.179.874 -33.685.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.502.601 77.109.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 151.682.475 43.424.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.706.801 125.526.831
Ticari Alacaklar
8.1 522.166.899 161.741.392
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.440.543 277.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
465.726.356 161.463.429
Diğer Alacaklar
9.1 803.751 0
Türev Araçlar
6 7.118.046 18.536.532
Stoklar
11 378.093.925 136.986.738
Peşin Ödenmiş Giderler
10 16.934.798 2.628.087
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 28.700.403 12.022.673
ARA TOPLAM
1.105.524.623 457.442.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.105.524.623 457.442.253
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 6.739.718 5.664.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 14.810.416 16.840.155
Maddi Duran Varlıklar
13 321.693.828 220.866.306
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 12.115.222 13.049.853
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.310.041 1.602.670
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.888.950 15.581.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 5.542.610 2.380.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
374.100.785 275.985.800
TOPLAM VARLIKLAR
1.479.625.408 733.428.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
575.088.720 165.006.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
575.088.720 165.006.994
Banka Kredileri
5.1 564.733.401 149.124.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 10.355.319 15.882.827
Ticari Borçlar
8.2 318.284.971 111.185.781
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 46.432.809 13.754.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
271.852.162 97.430.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.302.503 2.308.180
Diğer Borçlar
9.2 5.126.850 2.502.048
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.030.780 15.359.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 24.170.557 4.040.672
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.515.228 9.704.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.659.638 4.891.925
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16 6.855.590
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.812.887
ARA TOPLAM
948.519.609 310.107.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
948.519.609 310.107.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.124.439 2.222.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.124.439 2.222.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 2.124.439 2.222.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.244.699 14.422.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.244.699 14.422.270
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 3.428.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.369.138 20.073.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
966.888.747 330.181.128
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
512.676.768 403.157.775
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.240.517 -3.240.517
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.240.517 -3.240.517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.240.517 -3.240.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.694.436 14.829.226
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.694.436 14.829.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 46.630.084
Yasal Yedekler
42.786.127 42.786.127
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 278.615.700 257.342.322
Net Dönem Karı veya Zararı
118.653.783 21.273.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.893 89.150
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
512.736.661 403.246.925
TOPLAM KAYNAKLAR
1.479.625.408 733.428.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.227.560.782 439.122.084 594.780.419 178.202.287
Satışların Maliyeti
21, 22 -950.055.394 -393.726.531 -431.155.772 -147.278.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
277.505.388 45.395.553 163.624.647 30.924.126
BRÜT KAR (ZARAR)
277.505.388 45.395.553 163.624.647 30.924.126
Genel Yönetim Giderleri
22 -65.088.060 -31.640.876 -24.842.791 -10.578.357
Pazarlama Giderleri
22 -7.410.262 -4.896.421 -3.376.910 -1.556.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 11.905.670 5.652.117 4.039.100 1.300.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -1.705.227 -7.456.907 -354.728 -1.971.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
215.207.509 7.053.466 139.089.318 18.118.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.926.433 3.650.369 477.488 1.905.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -2.029.740 251.125 3.028.773 411.966
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
215.104.202 10.954.960 142.595.579 20.435.542
Finansman Gelirleri
25 48.875.189 14.132.923 11.880.538 2.512.206
Finansman Giderleri
26 -108.151.349 -11.281.328 -41.015.303 -5.164.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.828.042 13.806.555 113.460.814 17.782.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.153.315 -3.970.528 -25.716.239 -4.414.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -41.460.295 -5.982.091 -24.516.695 -4.314.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.306.980 2.011.563 -1.199.544 -99.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
118.674.727 9.836.027 87.744.575 13.368.793
DÖNEM KARI (ZARARI)
118.674.727 9.836.027 87.744.575 13.368.793
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.944 7.813 6.745 769
Ana Ortaklık Payları
118.653.783 9.828.214 87.737.830 13.368.024
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.134.789 0 -967.206 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.418.486 0 -1.209.008 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.418.486 0 -1.209.008 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.283.697 0 241.802 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
2.283.697 0 241.802 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.134.789 0 -967.206 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.539.938 9.836.027 86.777.369 13.368.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.944 7.813 6.745 769
Ana Ortaklık Payları
109.518.994 9.828.214 86.770.624 13.368.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078656


BIST
-Foreks Haber Merkezi-