Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09 Kasım 2022 - 18:28 borsagundem.com

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 69.392 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 -8.690.763 3.295.946 1.101.722 4.397.668
Diğer Düzeltmeler
-53.028 -53.028 -53.028 0 0 0 -53.028 0 -53.028
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.000.000 2.492.363 1.160.002 16.364 16.364 16.364 264.952 -9.715.116 1.024.353 -8.690.763 3.242.918 1.101.722 4.344.640
Transferler
1.024.353 -1.024.353 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.769 12.769 12.769 853.240 853.240 866.009 283.613 1.149.622
Dönem Karı (Zararı)
853.240 853.240 853.240 283.613 1.136.853
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.769 12.769 12.769 12.769 0 12.769
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
421.952 421.952 421.952 -245.476 176.476
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 29.133 29.133 29.133 264.952 -8.268.811 853.240 -7.415.571 4.530.879 1.139.859 5.670.738
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 32.064 32.064 32.064 264.952 -8.268.811 795.606 -7.473.205 4.476.176 1.415.774 5.891.950
Diğer Düzeltmeler
-8.717 -8.717 -8.717 0 0 0 -8.717 7.009 -1.708
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.000.000 2.492.363 1.160.002 23.347 23.347 23.347 264.952 -8.268.811 795.606 -7.473.205 4.467.459 1.422.783 5.890.242
Transferler
795.606 -795.606 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.389 20.389 20.389 6.221.452 6.221.452 6.241.841 1.803.217 8.045.058
Dönem Karı (Zararı)
6.221.452 6.221.452 6.221.452 1.803.217 8.024.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.389 20.389 20.389 20.389 0 20.389
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 43.736 43.736 43.736 264.952 -7.473.205 6.221.452 -1.251.753 10.709.300 3.226.000 13.935.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.894 898.154
Dönem Karı (Zararı)
6.221.452 853.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.406.877 954.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 73.517 125.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.766 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 46.766 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.957 67.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 51.957 29.033
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 38.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-86.052 1.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -806.648 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7,10 720.596 1.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.584.099 379.076
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.198 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-57.198 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.793.788 381.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.043.570 -334.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.110.211 -3.862.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.110.211 -3.862.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-459.805 11.884
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 28.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-459.805 -16.129
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.605.844 240.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.417.107 -174.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.523.077 1.445.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.523.077 1.445.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
76.666 144.486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
773.885 835.514
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
773.885 835.514
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-755.606 946.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.161 76.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
97.161 76.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
584.759 1.472.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-677.653 -574.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
204.994 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.333 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.718 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.615 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.339 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.339 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.159 -856.423
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-90.159 -856.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.941 41.731
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.941 41.731
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.019 35.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.960 76.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.960 37.019
Ticari Alacaklar
7 29.201.198 15.856.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.201.198 15.856.169
Diğer Alacaklar
9 1.461.630 1.001.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.461.630 1.001.825
Stoklar
8 8.988.134 1.382.290
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.435 2.420.542
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.435 2.420.542
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 41.785 138.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 41.785 138.946
ARA TOPLAM
39.755.142 20.836.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.755.142 20.836.791
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.050.724 2.080.700
Maddi Duran Varlıklar
13 117.846 304.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 5.001.568 5.006.260
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 488.820 522.766
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.658.958 7.914.217
TOPLAM VARLIKLAR
47.414.100 28.751.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 23.355.030 15.638.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.355.030 15.638.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 275.657 198.991
Diğer Borçlar
9 5.739.387 5.055.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 90.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.739.387 4.965.502
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 755.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 755.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.558.082 677.653
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 66.860 66.860
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 66.860 66.860
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
32.995.016 22.393.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.995.016 22.393.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.043 10.043
Diğer Borçlar
9 412.091 412.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 412.091 412.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 61.650 43.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 61.650 43.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
483.784 465.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.478.800 22.859.058
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.709.300 4.476.176
Ödenmiş Sermaye
17 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 43.736 32.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 43.736 32.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 43.736 32.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 264.952 264.952
Yasal Yedekler
17 264.952 264.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.473.205 -8.268.811
Net Dönem Karı veya Zararı
17 6.221.452 795.606
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 3.226.000 1.415.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.935.300 5.891.950
TOPLAM KAYNAKLAR
47.414.100 28.751.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
34.491.114 26.504.159 14.983.235 8.581.912
Satışların Maliyeti
-21.382.988 -24.357.316 -2.875.720 -7.355.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.108.126 2.146.843 12.107.515 1.226.529
BRÜT KAR (ZARAR)
13.108.126 2.146.843 12.107.515 1.226.529
Genel Yönetim Giderleri
-952.437 -788.518 -356.670 -266.036
Pazarlama Giderleri
-23.807 -304.863 -1.838 -13
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.000.807 1.694.316 2.141.233 1.001.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.609.636 -1.221.678 -3.370.117 -139.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.523.053 1.526.100 10.520.123 1.822.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
57.198 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.580.251 1.526.100 10.520.123 1.822.444
Finansman Gelirleri
34.881 6.776 0 6.776
Finansman Giderleri
-4.428 -16.947 -881 -7.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.610.704 1.515.929 10.519.242 1.821.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.586.035 -379.076 -3.278.567 -533.489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.558.082 -574.453 -3.184.297 -574.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -27.953 195.377 -94.270 40.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.024.669 1.136.853 7.240.675 1.288.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.024.669 1.136.853 7.240.675 1.288.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.803.217 283.613 1.540.965 202.479
Ana Ortaklık Payları
6.221.452 853.240 5.699.710 1.085.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,77768000 0,10666000 0,71246000 0,13573000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,77768000 0,10666000 0,71246000 0,13573000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.389 12.769 2.369 -4.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.634 16.490 3.075 -4.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.245 -3.721 -706 91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.245 -3.721 -706 91
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.389 12.769 2.369 -4.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.045.058 1.149.622 7.243.044 1.283.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.803.217 283.613 1.540.965 202.479
Ana Ortaklık Payları
6.241.841 866.009 5.702.079 1.080.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078820


BIST
-Foreks Haber Merkezi-