Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2022 - 19:49 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.565.718 -176.240.956
Dönem Karı (Zararı)
13 110.461.544 59.369.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.660 17.657.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.032.215 1.415.788
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.014.741 12.022.620
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 7.354.363 12.022.620
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
660.378 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-852.453 6.339.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.911.361 1.586.731
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.763.814 4.752.847
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.044.710 -17.482.083
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-32.867.432 -20.169.673
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.822.722 2.687.590
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.721.630 6.004.667
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.721.630 6.004.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.671.728 8.612.496
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-548.146 744.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
80.335 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.291.786 -246.600.469
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-16.874.524 -52.324.533
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.937.110 -37.378.409
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.832.390 47.011.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.769.500 -84.389.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.249.834 -91.264.666
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.180.898 -46.103.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.068.936 -45.161.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
206.962.117 166.410.996
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.915.528 -49.987.602
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.982.843 9.431.781
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.758.898 2.884.633
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.741.741 6.547.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-257.574.692 -443.768.444
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-262.813.662 -445.321.055
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.238.970 1.552.611
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20.018.411 1.590.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.577.689 250.689.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-75.794.121 139.916.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-33.783.568 110.773.591
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.245.098 -169.573.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.169.656 -336.719
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.509.724 -6.330.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.682.074 -303.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
554.372 29.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
554.372 29.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-984.157 -333.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -984.157 -333.585
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.252.289 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.249.767 12.707.844
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.802.188 -4.292.053
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.638.124 -1.922.393
Ödenen Faiz
-5.177.353 -1.247.383
Alınan Faiz
32.867.432 20.169.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.133.411 -163.837.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.133.411 -163.837.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.130.610 242.928.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
205.264.021 79.091.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.918.812 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417
Transferler
3.712.967 -3.712.967
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -190.572 58.689.997 58.499.425 674.525 59.173.950
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
242.048 -242.048
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -2.062.640 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 58.689.997 916.206.366 207.001 916.413.367
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -3.261.298 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 107.603.341 963.962.422 693.457 964.655.879
Transferler
107.603.341 -107.603.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -3.893.397 110.703.871 106.810.474 -273.745 106.536.729
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.548.908 -3.548.908
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -7.154.695 5.965.562 -61.918.812 39.557.564 110.703.871 1.070.772.896 419.712 1.071.192.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 205.264.021 191.130.610
Finansal Yatırımlar
55.665.018 41.512.124
Ticari Alacaklar
413.811.324 454.139.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 11.581.508 7.749.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 402.229.816 446.390.353
Diğer Alacaklar
140.889.696 125.319.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
89.022.915 78.842.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.866.781 46.477.682
Stoklar
5 116.323.838 323.946.333
Peşin Ödenmiş Giderler
8 245.755.676 169.961.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.170.181 11.742.765
Diğer Dönen Varlıklar
9 68.658.243 78.104.070
ARA TOPLAM
1.247.537.997 1.395.856.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.247.537.997 1.395.856.627
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
21.785.274 23.748.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 21.785.274 23.748.600
Diğer Alacaklar
1.039.686 359.849
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.039.686 359.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
60.083.898 57.971.951
Maddi Duran Varlıklar
6 2.350.261 1.885.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.329.989 5.966.025
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.428.349 6.676.875
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 38.107.559 40.745.780
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.130.016 137.359.584
TOPLAM VARLIKLAR
1.384.668.013 1.533.216.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.742.984 2.140.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.215.397 22.874.504
Ticari Borçlar
107.244.557 44.418.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 80.767.112 13.025.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 26.477.445 31.392.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.142.369 2.659.294
Diğer Borçlar
18.451.595 20.971.523
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.065.190 11.826.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.386.405 9.145.303
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 106.059.671 368.873.333
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.683.846 3.827.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.586.512 10.333.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
762.540 663.811
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 4.823.972 9.669.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.157.347 36.908.496
ARA TOPLAM
261.284.278 513.006.804
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
261.284.278 513.006.804
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.015.663 35.115.886
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.000.001 2.000.001
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.698.360 10.653.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.598.360 10.635.531
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 100.000 18.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 9.477.103 7.784.110
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.191.127 55.553.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
313.475.405 568.560.332
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.070.772.896 963.962.422
Ödenmiş Sermaye
1.000.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.640 1.401.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.784.435 -2.891.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.784.435 -2.891.038
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
370.260 370.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.154.695 -3.261.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.965.562 2.416.654
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.557.564 -64.496.869
Net Dönem Karı veya Zararı
13 110.703.871 107.603.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
419.712 693.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.071.192.608 964.655.879
TOPLAM KAYNAKLAR
1.384.668.013 1.533.216.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 477.048.543 825.078.359 132.285.272 605.710.664
Satışların Maliyeti
10 -321.527.080 -734.515.119 -75.345.134 -541.362.881
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
155.521.463 90.563.240 56.940.138 64.347.783
BRÜT KAR (ZARAR)
155.521.463 90.563.240 56.940.138 64.347.783
Genel Yönetim Giderleri
-59.737.720 -46.892.806 -21.935.467 -20.119.827
Pazarlama Giderleri
-48.546.896 -15.696.587 -8.612.901 -4.721.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 75.847.612 61.744.897 31.315.262 19.716.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -34.803.901 -35.135.942 -5.574.177 -15.609.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.280.558 54.582.802 52.132.855 43.613.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.907.728 5.230.690 2.359.078 198.519
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.955.879 -11.660.316 -3.966.225 -10.886.517
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.232.407 48.153.176 50.525.708 32.925.854
Finansman Gelirleri
44.306.914 22.787.260 17.808.594 5.356.483
Finansman Giderleri
-6.406.049 -2.958.374 -2.711.039 -983.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.133.272 67.982.062 65.623.263 37.298.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.671.728 -8.612.496 -9.384.217 -3.939.971
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.366.376 -9.666.329 -1.719.127 -7.842.598
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -5.305.352 1.053.833 -7.665.090 3.902.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 110.461.544 59.369.566 56.239.046 33.359.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
110.461.544 59.369.566 56.239.046 33.359.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -242.327 679.569 -194.339 747.604
Ana Ortaklık Payları
13 110.703.871 58.689.997 56.433.385 32.611.403
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,11050000 0,05940000 0,05620000 0,03340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.924.815 -195.616 -2.732.088 -811.051
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.898.953 -244.520 -3.409.271 -1.013.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
974.138 48.904 677.183 202.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 974.138 48.904 677.183 202.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 1.192.605 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.192.605 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 1.192.605 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.924.815 -195.616 -1.539.483 -811.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.536.729 59.173.950 54.699.563 32.547.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-273.746 674.525 -219.870 744.058
Ana Ortaklık Payları
106.810.475 58.499.425 54.919.433 31.803.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078956


BIST
-Foreks Haber Merkezi-