Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2022 - 21:28 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 753.580.766 317.594.522 307.295.623 103.476.497
Satışların Maliyeti
29 -573.495.185 -210.144.602 -215.168.905 -62.854.444
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.085.581 107.449.920 92.126.718 40.622.053
BRÜT KAR (ZARAR)
180.085.581 107.449.920 92.126.718 40.622.053
Genel Yönetim Giderleri
30 -15.462.124 -6.785.809 -6.273.431 -1.995.265
Pazarlama Giderleri
30 -23.924.542 -43.076.348 -9.722.533 -14.544.179
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -409.577 -1.390.131 -409.577 -1.390.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 43.029.044 17.840.186 14.191.553 7.712.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -46.425.253 -13.583.763 -18.822.393 -5.270.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.893.129 60.454.055 71.090.337 25.134.055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 23.633.967 13.266.840 9.461.393 3.158.155
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -3.258.935 -6.964.601 -358.464 -3.732.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.934.966 -4.670 -623.802 -2.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.203.127 66.751.624 79.569.464 24.556.760
Finansman Giderleri
34 -40.482.177 -7.830.221 -13.562.202 -2.021.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.720.950 58.921.403 66.007.262 22.535.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.667.620 -16.545.599 -8.371.248 -4.665.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.109.725 -6.305.957 -580.339 -2.159.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -13.557.895 -10.239.642 -7.790.909 -2.506.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.053.330 42.375.804 57.636.014 17.869.693
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.053.330 42.375.804 57.636.014 17.869.693
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.739.450 894.855 -1.681.615 181.982
Ana Ortaklık Payları
102.792.780 41.480.949 59.317.629 17.687.711
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 2,42750000 1,72840000 1,40080000 0,88430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.063.858 -43.408.471
Dönem Karı (Zararı)
102.792.780 41.480.950
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
102.792.780 41.480.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.864.781 19.853.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 2.396.813 960.949
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-414.938 -1.230.444
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -583.705 -1.230.444
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 168.767
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.355.266 832.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.600.239 753.424
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 78.728
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -244.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.090.375 2.740.259
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 20.568.771 3.318.451
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -30.375
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -448.021 -578.192
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.295.389
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.295.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.934.966 4.670
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.934.966 4.670
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 17.667.620 16.545.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-198.886.503 -98.897.204
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -49.234.671 18.355.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -24.201.536 -15.019.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.636.619 -12.870.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.838.155 -2.148.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 986.053 210.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
986.053 210.143
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -224.864.016 -58.221.217
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-224.864.016 -58.221.217
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -13.827.823 -3.143.877
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -78.369.765 12.749.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 30.071.288 8.194.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.671.334 -888.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.742.622 9.083.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 7.261.077 2.399.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 123.991
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
123.991
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 199.171.038 -51.528.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -46.002.139 -12.892.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-41.527.173 -12.577.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.474.966 -314.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.228.942 -37.563.069
Alınan Faiz
-20.568.771 -3.318.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -337.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.928.947 -2.526.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.126.087 -11.075.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.126.087 -10.955.644
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -60.126.087 -10.955.644
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-120.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.962.055 103.922.735
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.812.184 75.187.816
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.812.184 75.187.816
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.333.217 32.223.799
Kredilerden Nakit Girişleri
119.333.217 32.223.799
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-141.836 -19.899
Ödenen Temettüler
-15.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.041.510 -3.468.981
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.227.890 49.438.290
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.885.139 -98.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.342.751 49.340.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 149.788.198 53.117.914
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 112.445.447 102.458.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 117.486.957 155.119.798
Finansal Yatırımlar
45.255.427 185.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
45.255.427 185.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7 45.255.427 185.036
Ticari Alacaklar
10 107.905.645 83.256.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 7.165.186 12.801.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 100.740.459 70.454.283
Diğer Alacaklar
11 2.769.652 3.755.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.769.652 3.755.705
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 336.646.766 111.782.750
Stoklar
13 25.469.440 11.810.384
Peşin Ödenmiş Giderler
15 133.966.488 55.596.723
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 133.966.488 55.596.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 3.176.185 1.007.615
Diğer Dönen Varlıklar
27 49.270.707 16.185.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 49.270.707 16.185.271
ARA TOPLAM
821.947.267 438.699.370
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
821.947.267 438.699.370
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4.164.280
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 3.657.911 1.722.945
Maddi Duran Varlıklar
18 79.633.589 22.719.804
Arazi ve Arsalar
43.791.165
Binalar
16.530.273 14.571.818
Tesis, Makine ve Cihazlar
18.027 33.309
Taşıtlar
9.597.149 3.604.207
Mobilya ve Demirbaşlar
7.069.769 1.859.313
Özel Maliyetler
308.792 332.743
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.318.414 2.318.414
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.704.551 711.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 1.031.336 55.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.031.336 55.473
Peşin Ödenmiş Giderler
15 78.235
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.235
Diğer Duran Varlıklar
27 8.441.738
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.441.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.711.640 25.210.183
TOPLAM VARLIKLAR
921.658.907 463.909.553
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 104.308.239 40.812.054
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.308.239 40.812.054
Banka Kredileri
104.308.239 40.812.054
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 98.064.610 69.342.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.064.610 69.342.181
Banka Kredileri
97.907.511 69.306.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
157.099 35.631
Ticari Borçlar
10 109.894.717 79.793.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 1.671.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 109.894.717 78.121.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 12.182.869 4.921.792
Diğer Borçlar
11 237.215 113.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,38 237.215
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11,38 113.224
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 242.090.174 42.919.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
242.090.174 42.919.136
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 473.192 1.119.762
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.453.368 1.382.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.423.124 1.107.133
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.244 275.217
ARA TOPLAM
571.704.384 240.403.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
571.704.384 240.403.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 36.998.307 7.820.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 36.998.307 7.820.309
Banka Kredileri
34.332.898 7.096.827
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.665.409 723.482
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.601.928 1.844.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.601.928 1.844.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 31.621.468 19.137.666
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.221.703 28.802.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
642.926.087 269.206.103
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 279.390.354 193.744.034
Ödenmiş Sermaye
96.000.000 24.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.000.000 71.187.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-615.966 -767.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-615.966 -767.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-615.966 -767.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 1.482.647 3.780.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.482.647 -402.492
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.183.357
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.183.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.995.412
Yasal Yedekler
2.995.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
64.735.481 43.671.717
Net Dönem Karı veya Zararı
102.792.780 51.871.360
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-657.534 959.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
278.732.820 194.703.450
TOPLAM KAYNAKLAR
921.658.907 463.909.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 20.000.000 -175.442 0 13.759.424 29.912.293 63.496.275 0 63.496.275
Transferler
29.912.293 -29.912.293
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -170.462 -98.180 41.480.949 41.212.307 894.855 42.107.162
Dönem Karı (Zararı)
41.480.949 41.480.949 894.855 42.375.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -170.462 -98.180 -268.642 -268.642
Sermaye Arttırımı
28 4.000.000 71.187.816 75.187.816 75.187.816
Dönem Sonu Bakiyeler
28 24.000.000 71.187.816 -345.904 -98.180 43.671.717 41.480.949 179.896.398 894.855 180.791.253
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 24.000.000 71.187.816 -767.724 -402.492 4.183.357 0 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450
Transferler
51.871.360 -51.871.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 151.758 1.885.139 -4.183.357 102.792.780 100.646.320 -1.739.450 98.906.870
Dönem Karı (Zararı)
102.792.780 102.792.780 -1.739.450 101.053.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 151.758 1.885.139 -4.183.357 -2.146.460 -2.146.460
Sermaye Arttırımı
28 72.000.000 -59.187.816 2.995.412 -15.807.596 122.500 122.500
Kar Payları
-15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28 96.000.000 12.000.000 -615.966 1.482.647 0 2.995.412 64.735.481 102.792.780 279.390.354 -657.534 278.732.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 101.053.330 42.375.804 57.636.014 17.869.693
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.758 -170.462 107.358 -9.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
189.697 -213.078 134.197 -11.826
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.939 42.616 -26.839 2.365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37.939 42.616 -26.839 2.365
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.298.218 -98.180 2.861.536 -90.307
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.885.139 -98.180 2.861.536 -90.307
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.885.139 -98.180 2.861.536 -90.307
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.295.389
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.295.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.112.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.112.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.146.460 -268.642 2.968.894 -99.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.906.870 42.107.162 60.604.908 17.769.925
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.739.450 894.855 -1.681.615 181.982
Ana Ortaklık Payları
100.646.320 41.212.307 62.286.523 17.587.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079047


BIST
-Foreks Haber Merkezi-