Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

15 Kasım 2022 - 19:02 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/11/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
METATIATIVE LLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji Alanında Ürün ve Hizmet Geliştirme
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000 USD
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.900 USD
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
2.900 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%29
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%29
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%29
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00009
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0003
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yeni kurulmuş olması nedeniyle öngörülememektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni Şirket Kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yeni Şirket Kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

MİA Teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada Eyaleti'nde kurulan METATIATIVE LLC firmasına %29 oranla pay sahibi olarak katılmıştır. Firmanın faaliyet alanları metaverse teknolojileri, bilim ve teknoloji yönetim sistemleri, blokzincir ve NFT, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri, bulut teknolojisi, tasarım ve simülasyon projeleri, teknik ve yönetimsel danışmanlık servisleri, teknoloji alanında çeşitli yatırım alanları oluşturma olarak belirlenmiştir. Şirketin yatırım yapmayı planladığı alanlar ve projeler kapsamındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
MİA Teknoloji var olan know how bilgisi ile, yeni kurulan şirketin yazılım geliştirme, projelendirme, iş geliştirme ve yatırım planlamalarında aktif rol alacaktır.
Şirket kuruluş süreci tamamlanmadığı için henüz sermaye ödemesi yapılmamıştır.Süreç tamamlandığında kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080171


BIST
-Foreks Haber Merkezi-