Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08 Şubat 2023 - 17:50 borsagundem.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Esas Sözleşme Tadili Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.063.862.501

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 149.532.710 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 Nâma
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 850.467.290 63.862.501 7,50910 B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.000.000.000 63.862.501,000 6,38625

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Fatih Erdoğan- Abdulkerim Fırat- Mehmet Erdoğan

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? Evet
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama Tahsisli sermaye artırımı yapılmış olup üç ortağımız dışında 8,36 dan pay satışına katılmak isteyen başka ortağımız olmamıştır..
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.02.2023
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 19.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarihli 2023/3 sayılı bülteninde Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Şirket) 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 533.890.515 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebinin, a) Tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TSP Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından 11.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen pay satış fiyatı olan 5,35 TL'den aşağı olmamak üzere belirlenmesi, b) Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurulumuz Karar tarihi itibarıyla Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesi ve bahse konu şahıslar tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması ve duyuruda Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların ilgili şahıslardan talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi, c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'ın söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında bahse konu şahıslar tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları yukarıda belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 20.01.2023 tarihi itibari ile TSP prosedürü çerçevesinde fiyatın tespiti amacıyla borsa istanbula başvuru yapılmıştır. Belirlenen fiyat aralığında bulunan 8.36 fiyatından ilgili satış işleminin gerçekleştirilmesi hususunda karar alınmış olup SPK tarafından onay verilmiş ve ihraç belgesi temin edilmiştir. Ekte SPK onay yazısı ve ihraç belgesi sunulmuştur. Sermaye artışı tamamlanmış olup Esas Sözleşme tadili için 08.02.2023 tarihi itibari ile SPK başvurusu yapılmıştır.
Tahsisli sermaye artırımı hakkında gelişmeler oldukça ek bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI SPK İHRAÇ BELGESİ ONAYI.pdf
EK: 2 MADDE 8 ESKİ Y://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111534


BIST
-Foreks Haber Merkezi-