Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28 Şubat 2023 - 21:07 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436
Transferler
18.241.984 -18.241.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-458.629 -458.629 -458.629 14.829.226 14.829.226 14.829.226 21.273.378 35.643.975 38.174 35.682.149
Dönem Karı (Zararı)
21.273.378 21.273.378 33.773 21.307.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-458.629 -458.629 -458.629 14.829.226 14.829.226 14.829.226 14.370.597 4.401 14.374.998
Kar Payları
-5.660 -5.660
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 14.829.226 14.829.226 14.829.226 46.630.084 257.342.322 21.273.378 403.157.775 89.150 403.246.925
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 14.829.226 14.829.226 14.829.226 46.630.084 257.342.322 21.273.378 403.157.775 89.150 403.246.925
Transferler
21.273.378 -21.273.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.790.803 -19.790.803 -19.790.803 -15.528.790 -15.528.790 -15.528.790 156.550.264 121.230.671 4.654 121.235.325
Dönem Karı (Zararı)
156.550.264 156.550.264 28.488 156.578.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.790.803 -19.790.803 -19.790.803 -15.528.790 -15.528.790 -15.528.790 -35.319.593 -23.834 -35.343.427
Kar Payları
-50.201 -50.201
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -23.031.320 -23.031.320 -23.031.320 -699.564 -699.564 -699.564 46.630.084 278.615.700 156.550.264 524.388.446 43.603 524.432.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.817.607 -33.840.686
Dönem Karı (Zararı)
156.578.752 21.307.151
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
210.004.733 50.692.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 32.157.904 24.296.759
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
270.509 908.149
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 270.509 908.149
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.965.145 8.842.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.460.247 2.854.412
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
690.000 48.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.814.898 5.940.537
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.793.056 6.464.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -6.825.906 -2.631.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
116.618.962 9.095.547
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.1 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 715.928 4.732.539
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.051.780
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.051.780
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-220.318 -583.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 46.695.047 8.486.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-372.538 -1.403.201
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -372.538 -1.403.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-281.038.411 -91.205.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-403.058.693 -35.930.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-457.382 -53.684
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-233.769.464 -84.256.692
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.514.069 -8.890.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.376.300 39.730.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.488.457 -2.187.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.103.560 382.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.869.755 -10.254.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.233.805 10.637.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.545.074 -19.205.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.602.366 -1.818.201
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-6.309.036 -5.587.718
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -44.926.811 -7.234.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1 1.110.746 5.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-171.300.894 -45.497.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.729 1.429.054
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.729 1.429.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-178.574.759 -49.584.636
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -178.574.759 -49.584.636
Alınan Faiz
6.850.136 2.657.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.950.448 127.731.185
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
901.812.188 165.665.176
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 901.812.188 165.665.176
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-552.119.869 -17.695.176
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -552.119.869 -17.695.176
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -22.499.333 -16.721.984
Ödenen Temettüler
-50.201 -5.660
Ödenen Faiz
-92.192.337 -3.511.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.467.161 48.392.792
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.467.161 48.392.792
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.502.601 77.109.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 220.969.762 125.502.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 220.969.762 125.526.831
Ticari Alacaklar
8.1 563.418.814 161.741.392
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 73.174.144 277.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
490.244.670 161.463.429
Diğer Alacaklar
9.1 61.564 0
Türev Araçlar
6 0 18.536.532
Stoklar
11 370.756.202 136.986.738
Peşin Ödenmiş Giderler
10 54.404.938 2.628.087
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 23.892.428 12.022.673
ARA TOPLAM
1.233.503.708 457.442.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.233.503.708 457.442.253
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 6.059.896 5.664.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 17.060.476 16.840.155
Maddi Duran Varlıklar
13 379.649.387 220.866.306
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 11.424.734 13.049.853
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.239.257 1.602.670
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.319.183 15.581.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.210.371 2.380.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.963.304 275.985.800
TOPLAM VARLIKLAR
1.663.467.012 733.428.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.425.107 165.006.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.425.107 165.006.994
Banka Kredileri
5.1 518.538.425 149.124.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 8.886.682 15.882.827
Ticari Borçlar
8.2 500.730.662 111.185.781
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 74.465.786 13.754.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
426.264.876 97.430.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.139.599 2.308.180
Diğer Borçlar
9.2 15.990.505 2.502.048
Türev Araçlar
6 874.454 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.125.680 15.359.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 8.231.491 4.040.672
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 20.423.697 9.704.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.414.946 4.891.925
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.008.751 4.812.887
ARA TOPLAM
1.093.941.195 310.107.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.093.941.195 310.107.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.017.491 2.222.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.017.491 2.222.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 3.017.491 2.222.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.076.277 14.422.270
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 3.428.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.093.768 20.073.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.139.034.963 330.181.128
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
524.388.446 403.157.775
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.031.320 -3.240.517
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.031.320 -3.240.517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.031.320 -3.240.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-699.564 14.829.226
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-699.564 14.829.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 46.630.084
Yasal Yedekler
42.786.127 42.786.127
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 278.615.700 257.342.322
Net Dönem Karı veya Zararı
156.550.264 21.273.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.603 89.150
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
524.432.049 403.246.925
TOPLAM KAYNAKLAR
1.663.467.012 733.428.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.911.709.204 618.750.153
Satışların Maliyeti
21 -1.505.108.169 -553.125.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
406.601.035 65.624.273
BRÜT KAR (ZARAR)
406.601.035 65.624.273
Genel Yönetim Giderleri
22.1 -117.504.414 -46.708.430
Pazarlama Giderleri
22.2 -10.250.580 -6.452.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1 8.179.385 11.297.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2 -10.315.421 -3.022.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
276.710.005 20.738.528
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 8.333.378 4.053.907
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
840.238 -902.782
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 220.318 583.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
286.103.939 24.473.497
Finansman Gelirleri
26 53.332.007 36.491.443
Finansman Giderleri
27 -136.162.147 -31.171.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.273.799 29.793.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.695.047 -8.486.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -49.117.630 -10.407.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.422.583 1.921.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
156.578.752 21.307.151
DÖNEM KARI (ZARARI)
156.578.752 21.307.151
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.488 33.773
Ana Ortaklık Payları
156.550.264 21.273.378
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.814.637 -454.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -24.768.297 -567.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.953.660 113.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 4.953.660 113.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.528.790 14.829.226
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.410.986 18.536.532
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6 -19.410.986 18.536.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.882.196 -3.707.306
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 3.882.196 -3.707.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.343.427 14.374.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.235.325 35.682.149
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.654 38.174
Ana Ortaklık Payları
121.230.671 35.643.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118037


BIST
-Foreks Haber Merkezi-