Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

28 Şubat 2023 - 22:28 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ("Şirket") tarafından ilişkili taraf durumundaki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne 2023 yılı içerisinde yapılacak olan gübre satışları hakkında, II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlığı altındaki 10. Maddesi gereği hazırlanan Yönetim Kurulu raporunun sonuç kısmı aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Şirket Gübre Satışlarına İlişkin Değerleme Raporu Sonucu
Şirket'in 2023 yılında ilişkili taraflarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile yapmayı planladığı "yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin" Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygunluğu açısından değerlendirilmesinde,
1. Şirket'in ilişkili taraflarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne 2023 yılında yapmayı planladığı satışların Şirket'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'u aştığı, bu nedenle bu ilişkili taraf ile yapılması planlanan satış işlemleriyle ilgili olarak Şirket yönetimince, belirlenen şartların adil ve makul olup olmadığının ilgili Tebliğ çerçevesinde tespitinin yapılması gerektiği,
2. Şirket'in Tarım Kredi Kooperatifleri'ne yapmayı planladığı gübre satışlarındaki prim, iskonto, kampanya vb. uygulamaların diğer alıcılar için de geçerli olduğu, satışlarda Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer alıcılar arasında önemli fiyat farklılıklarının olmadığı, küçük farkların ise değişik tarihlerdeki siparişler sebebiyle sirkü fiyatlarındaki değişikliklerden ve uzak veya yakın teslim mesafelerinde satış fiyatlarının değişmesi nedenlerinden kaynaklandığı,
3. Şirket'in ilişkili tarafı Tarım Kredi Kooperatifleri'ne 2023 yılında yapmayı planladığı satışlar için öngörmüş olduğu fiyatların adil ve makul olduğu ve
4. Değişen piyasa şartlarına bağlı olarak gerekli güncellemelerin yapılmasının doğru olacağı,
sonucuna varılmıştır. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118082


BIST
-Foreks Haber Merkezi-